Przebieg prac

Podsumowanie.docx


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-11/mpa-dla-miasta-zabki-podsumowanie


Czternaste_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-11/ogrody-deszczowe-jakoc-wsparcie-retencji-i-bioroznorodnosci


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Trzynaste_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Dwunaste_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


Jedenaste_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Dziesiąte_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Dziewiąte_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdfhttps://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Ósme_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Siódme_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Szóste_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2022-...


Piąte_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2021-...


Czwarte_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


Trzecie_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2021-...


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2021-...


https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2021-...


Drugie_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


Pierwsze_sprawozdanie_z_realizacji_prac.pdf


Harmonogram_prac.pdf


szczegółowy_harmonogram_konsultacji.pdf