Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

kancelista Karolina Mierzwińska
tel. 22 5109 701
e-mail: izabela.wojtylak@zabki.pl

kancelista Mariola Bochowicz
tel. 22 5109 700
e-mail: mariola.bochowicz@zabki.pl

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności: 

  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji urzędowej oraz prowadzenie rejestrów korespondencji;
  2. wprowadzanie korespondencji do elektronicznego obiegu dokumentów;
  3. obsługa centrali telefonicznej Urzędu;
  4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  5. prowadzenie rejestru faktur i rachunków;
  6. udzielanie informacji interesantom w zakresie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie;
  7. potwierdzanie profili zaufanych na platformie ePUAP.