Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

Ząbki, ul. Hubalczyków 1
tel.: 22 781-68-16,18
fax: 22 699 00 490

https://pwikzabki.pl/

BIP: http://bip.pwikzabki.pl/
e-mail: bok@pwikzabki.pl

Prezes:
Janusz Tomasz Czarnogórski
sekretariat@pwikzabki.pl

Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych

godz. 8.00 - 16.00 pod numerem tel. 0 601-975-562
całodobowo pod numerem tel. 0 501-651-198

PWiK zarządza powierzonym mu przez Gminę Ząbki mieniem komunalnym, zaś jego głównym zadaniem jest zaopatrzenie mieszkańców miasta w wodę i odprowadzanie ścieków. Do zadań Przedsiębiorstwa należy więc opieka i nadzór nad siecią kanalizacyjną i wodociągiem miejskim. Informujemy również, iż PWiK nie administruje budynków komunalnych.

Druki do pobrania