Kontakt

Urząd Miasta Ząbki

ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

tel. 22 5109-700 do 702
fax. 22 5109-888
e-mail: um@zabki.pl

Urząd czynny jest:

poniedziałek: 10:00 - 18:00

wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00  

piątek: 7:00 - 15:00


Biuro Strefy Płatnego Parkowania
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 101 

(teren dawnego Gazomontażu wejście od ul. Powstańców
budynek przy bramie po lewej)

Biuro czynne w godzinach pracy Urzędu tj. 

pon. 10-18, wt-czw - 8-16, pt 7-15

tel. 22 69 00 401
Serwis techniczny Tel. 22 69 00 402

email: biurospp@zabki.pl


Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

kanc. Izabela Wojtylak
tel. 22 5109 700

kanc. Mariola Bochowicz
tel. 22 51-09-701

Sekretariat Burmistrza (SB)

gł. spec. Joanna Gadomska
tel. 22 5109-702

Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk
tel. 22 5109-702

Zastępca Burmistrza

Arkadiusz Powierża
tel. 22 5109-702

Sekretarz Miasta

Patrycja Żołnierzak
tel. 22 5109-708

Skarbnik Miasta

Elżbieta Żmijewska
tel. 22 5109-707

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

kier. Joanna Konieczna
tel. 22 5109-710
zastępca kierownika USC: 22 5109-713

Biuro Rady Miasta (BRM)

kier. Małgorzata Wyrzykowska
insp. Urszula Siekierka
tel. 22 5109-712, 713

Referat Budżetowo-Finansowy (BF)

kier. Katarzyna Balcerzak - Jałtuszewska
tel. 22 5109-777 do 783

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)

kier. Agnieszka Iwanicka
tel. 22 5109-770, 772, 773,786 

Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji (KPiW)

kier. Elżbieta Ślazińska
tel. 22 5109-771

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska (ZPiOS)

kier. Arkadiusz Łebek
tel. 22 5109-751 do 753

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

kier. Lucyna Grochowska
tel. 22 5109-721 do 725

Referat Inwestycji i Rozwoju (IR)

kier. Radosław Hernik
tel. 22 5109-757 do 761

Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju (FR)

kier. Izabela Wrona
tel. 22 5109-762 do 763

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GiGN)

kier. Emilia Babicka
tel. 22 5109-744 do 748

Biuro Prawne (BP)

mec. Stefan Cimaszewski
mec. Małgorzata Mieszczyńska
mec. Tomasz Błażej

Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA)

kier. Krzysztof Pieniak
tel. 22 5109-728 do 731

Stanowisko d/s Obrony Cywilnej,
i Informacji Niejawnych (SOC)

insp. Krzysztof Krajewski
tel. 22 5109-790

Referat Kadrowo-Placowy (KP)

kier. Ewa Jędrzejewska
tel. 22 5109-716,717

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej (DG)

insp. Iwona Gancarz
tel. 22 5109-788

Referat Oświaty i Polityki Społecznej (OSiPS)

kier. Ewa Wiśniewska
tel. 22 5109-738 do 741

Referat  Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego (ITP)

kier. Piotr Gołębiewski
tel. 22 5109-766 do 768

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

kier. Wiesław Sokołowski
tel. 22 69 00 401

Biuro Zamówień Publicznych (ZPU)

kier. Anna Paciorek
tel. 22 5109-796

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia (PKSiZ)

gł. spec. Iwona Potęga
tel. 22 5109-792

Zespół Informatyki (IN)

kier. Bogdan Kowalczyk
tel. 22 5109-733

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor ochrony danych osobowych
Radosław Wasilewski
tel. 783-220-250

Archiwista

Izabela Chojnacka
tel. 22 5109 732

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Anna Bakalarska
tel. 22 5109-728