EMPATIA

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
"EMPATIA"

Stowarzyszenie "EMPATIA" działa, przy Szpitalu "Drewnica", na rzecz osób chorych psychicznie oraz ich rodzin i opiekunów.

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia samym chorym i ich bliskim, tworzenie społeczności samopomocowych, edukacja społeczności w zakresie chorób psychicznych, przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób oraz aktywizacja i pomoc w poprawie ich funkcjonowania.

Zgłoś się do nas i powiedz czego potrzebujesz

Więcej informacji na naszej stronie internetowejhttp://www.empatia.net.pl/

Kontakt:
Stowarzyszenie "EMPATIA"
Nr KRS: 0000331977
NIP: 125 153 61 70
REGON: 141906659
0- 787-657-833
e-mail: empatia.stowarzyszenie@gmail.com
www: http://www.empatia.net.pl/

Dla osób pragnących wspomóc naszą organizację drobną wpłatą, darowizną podajemy nr konta bankowego:

BZW BK: 41 10901753 0000 0001 1599 7775

Od 1 lipca 2011r. Stowarzyszenie EMPATIA przejęło prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Szpitala Drewnica w Ząbkach.

Drewnickie Stowarzyszenie "EMPATIA" składa serdeczne podziękowania wszystkim swoim wolontariuszom i partnerom