Komunikacja

Lokalne linie autobusowe "Ząbki-1", "Ząbki-2" i "Ząbki-3"


 Od 1 listopada 2020  r. w komunikacji miejskiej w Ząbkach nie obowiązują stare zielone karty mieszkańca.  Osoby nie posiadające ważnej karty mieszkańca  są obowiązane do zakupienia biletu, skasowania w kasowniku i zachowania do kontroli.

Rozkłady jazdy linii Ząbkowskich od 19 września 2022

Od 19 września 2022 r. zmiana trasy  linii Ząbki-2/2M w kierunku Rembertowa, przywrócenie przystanków Maczka 02 i Powstańców Las 02

Ząbki-1 rozkład akt 14.09 - tabela (objazd ul. ks. Skorupki i Piłsudskiego)

Zabki-2/2M rozkład od 19.09

Ząbki-3 rozkład akt. 14.09 - tabela (objazd ul. ks. Skorupki i Piłsudskiego)

Wszystkie tabele rozkładów w jednym pliku - 4 str.

Tabliczki przystankowe w układzie przebiegu linii Ząbki-1 akt. 19.09

Tabliczki przystankowe w układzie przebiegu linii Ząbki-2/2M akt. 19.09

Tabliczki przystankowe w układzie przebiegu linii Ząbki-3 akt. 19.09

Układ objazdów tras linii Ząbki-1, 2, 2M i 3 od 19.09.

Wprowadzenie wariantowania trasy linii Ząbki-2 od 30.05.2022 r.

Rysunek Tablica przednia autobusu linii Ząbki-2M relacji metro Trocka - Rembertów RatuszWariant podstawowy - Ząbki-2 (Z2)  relacja CH Marki - Powstańców - Rembertów Ratusz- Powstańców CH Marki  (przebieg dotychczasowy - informacja liniowa w kolorze czerwonym)

Wariant Ząbki-2M (Z2M) w relacji Metro Trocka - Powstańców - Rembertów Ratusz - Powstańców - Metro Trocka (pierwsze poranne kursy zaczynają z CH Marki 
relacja CH Marki - Powstańców - Rembertów Ratusz - Powstańców - Metro Trocka)
(informacja liniowa w kolorze fioletowym).
Na tabliczkach przystankowych na wspólnym przebiegu kursy wariantu Ząbki-2M w kierunku Metra Trocka będą oznaczone literą M przy godzinie odjazdu.
 

Zmiany tras linii Ząbki-1 i Ząbki-3 od 5.V.2022


Zmiana trasy linii Ząbki-2 w Rembertowie od 05.05.2022


Układ linii autobusowych w mieście Ząbki od 5.05.2022 r. mapa


UWAGA ! w autobusach Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej NIE obowiązują bilet ZTM Warszawa, przejazd jest możliwy na podstawie ważnej Karty Mieszkańca "Jestem z Ząbek" lub biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy i skasowanego w kasowniku. 

Wzory i rodzaje biletów jednorazowych obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki tj. na liniach "Ząbki-1", "Ząbki-2" i "Ząbki-3"

 


Taryfa przewozowa na liniach autobusowych organizowanych przez Miasto Ząbki

WZÓR KARTY MIESZKAŃCA upoważniających do bezpłatnych przejazdów

  

    Ważność nowej Karta Jestem z Ząbek jest weryfikowana elektronicznie podczas kontroli. Należy umożliwić zeskanowanie kontrolerowi karty fizycznej lub karty wirtualnej w aplikacji mobilnej w telefonie  w celu jej weryfikacji. Nowa karta w formie karty wirtualnej (w aplikacji mobilnej Jestem z Ząbek) również upoważnia do przejazdów liniami Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej. 
więcej o nowej karcie mieszkańca na www.jestemzzabek.pl

Do przejazdów nie upoważnia stara (zielony wzór) karta mieszkańca 

Do kontroli biletów, kart i uprawnień do przejazdów bezpłatnych są upoważnieni kontrolerzy firmy PHU BATEX z Warszawy

Zestawienie ulg i tabela opłat.pdf 

Opłaty dodatkowe


300 zł

(210 zł)

Opłata dodatkowa pobierana za: brak podczas przejazdu odpowiedniego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu,


240 zł

(168 zł)

80-krotność tej ceny wynosi opłata dodatkowa pobierana za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;


600 zł

(420 zł)

opłata dodatkowa pobierana za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

Opłata manipulacyjna w razie anulowania opłaty dodatkowej wynosi 30 zł.

Opłatę dodatkową, ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2, obniża się o 30% w przypadku jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, z którym wiąże się powstanie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. (kwoty obniżone podano w nawiasach).

Do kwoty opłaty dodatkowej dolicza się kwotę opłaty za przejazd wg. taryfy

Opłata manipulacyjna pobierana w razie uchylenia opłaty dodatkowej 30 zł .

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście ząbki. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2993). Wzór obowiązującej karty określa Załącznik nr 1 do Regulaminu weryfikacji uprawnień związanych z programem Karty Mieszkańca oraz wydawania i używania Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” Zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050.70.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

Uchwala Nr XIV/95/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych organizowanych przez Miasto Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 poz. 2090).

Dynamiczna informacja pasażerska jest dostępna w serwisie zabki.kiedyprzyjedzie.pl

więcej o systemie kiedy przyjedzie.pl  


Rozkład statyczny na komórkę dostępny jest w aplikacji  jadebusem

Przepisy porządkowe na liniach Ząbkowskich

Rozkłady linii Warszawskiego Transportu Publicznego (Zarządu Transportu Miejskiego) m.st. Warszawy kursujące i dofinansowane  przez miasto Ząbki 

Linie dzienne ZTM:

Rozkład jazdy linii 112
Rozkład jazdy linii 140
Rozkład jazdy linii 145

Rozkład jazdy linii 190
Rozkład jazdy linii 199
Rozkład jazdy linii 245
Rozkład jazdy linii 340
Rozkład jazdy linii 412

Linie obsługujące Ząbki bez dofinansowania

Rozkład jazdy linii 738

Rozkład jazdy linii L43
Rozkład jazdy linii L45

Mapa komunikacji dziennej WTP interaktywna
Mapa komunikacji dziennej WTP (pdf)

Linie nocne ZTM:
Rozkład jazdy linii N61
Rozkład jazdy linii N62

Od dnia 17.01.2021 linia N66 zostaje zawieszona

Mapa komunikacji nocnej ZTM
Schemat komunikacji nocnej ZTM wraz z lokalizacją przystanków pod Dw. Centralnym

Linie komercyjne obsługujące miasto Ząbki

Przez obszar miasta Ząbki przejeżdżają regularne linie W  i T relacji Wołomin (oraz Tłuszcz)  - DT Centrum w Warszawie obsługiwane przez przewoźnika Stalko Sp. j.
Rozkład jazdy linii W obowiązuje od 04.08.2021 r.

Rozkład jazdy linii T (od 04.01.2021 rozkład jest mocno okrojony)
schemat linii komercyjnych firmy Stalko


Koleje

Linia kolejowa Tłuszcz - Ząbki-Warszawa Wileńska przystanek PKP Ząbki

www.mazowieckie.com.pl

UWAGA ! Przystanek PKP Ząbki znajduje się w II strefie biletowej ZTM.
Przejazd pociągami Kolei Mazowieckich jest możliwy na podstawie biletu ZTM ważnego w II strefie biletowej ZTM (dobowy lub na dłuższy okres) lub na podstawie biletu Kolei Mazowieckich.

więcej informacji o wspólnym bilecie ZTMu.

Mapa zasięgu wspólnego biletu i podziału na strefy


Linia średnicowa (przez Rembertów)
Przystanek PKP Rembertów znajduje się w I strefie biletowej ZTM.
Przejazd pociągami Kolei Mazowieckich jest możliwy na podstawie biletu ZTM ważnego w I strefie biletowej ZTM (dobowy lub na dłuższy okres)  lub na podstawie biletu Kolei Mazowieckich. Przejazd pociągami SKM jest możliwy na podstawie ważnego biletu ZTM (w tym biletu jednorazowego)


Rozkłady Kolei Mazowieckich

Linia R2 (baza rozkładów ZTM)

Rozkłady Szybkiej Kolei Miejskiej 

Linia S2 (baza rozkładów ZTM) 

TAXI

  1. Postój TAXI ul. Piłsudskiego, przy stacji kolejowej tel. 022 781-64-92
  2. Postój TAXI ul. Reymonta 15a / Powstańców tel. (22) 350 77 25 obok CH Ząbki Biedronka, Kaufland