Rejestr

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.
Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) każdy przedsiębiorca, który chce wykonywać usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta danej gminy.

Z usług tych przedsiębiorców mogą korzystać na przykład właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Działalności Regulowanej prowadzony przez Burmistrza Miasta Ząbki.

Do pobrania Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ