O młodzieżowej Radzie Miasta

Obraz domyślny

31 lipca 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki (MRM Ząbki). Uchwała jest dostępna tutaj: uchwała. Na podstawie podjętej uchwały na 18 października zostały zwołane pierwsze w historii miasta Ząbki wybory do Młodzieżowej Rady.

Celem działania MRM Ząbki jest:

 1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży;
 2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
 4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców;
 5. wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży Miasta.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki w roku szkolnym 2017/2018 może wejść od 9 do 18 członków.

Kto może zostać członkiem Młodzieżowej Rady?

Członkiem Młodzieżowej Rady Miasta może zostać:

 • uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (w wyborach mogą wystartować uczniowie szkół, nie będący mieszkańcami Ząbek)
 • mieszkaniec Ząbek, będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum.


Każdy uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (SP1, SP2, SP3, Publiczna Szkoła Katolicka) może zostać młodzieżowym radnym startując w wyborach szkolnych .


Każdy mieszkaniec Ząbek , będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum może zostać młodzieżowym radnym startując w konkursie organizowanym przez Komisję Społeczną .

1. W wyniku wyborów szkolnych, członkami Młodzieżowej Rady może zostać:

 • Maksymalnie 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Maksymalnie 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Maksymalnie 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3,
 • Maksymalnie 1 uczeń z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.


Liczba mandatów przypisanych do danej szkoły została ustalona na zasadzie proporcji, w oparciu o uczniów posiadających prawa wyborcze.

Natomiast w wyniku konkursu organizowanego przez Komisję Społeczną, członkami Młodzieżowej Rady może zostać maksymalnie 5 mieszkańców Ząbek – uczniów innych szkół.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki w roku szkolnym 2018/2019 może wejść od 9 do 18 członków. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Młodzieżowa Rada Miasta nie zostanie powołana.

Koordynacja działań Młodzieżowej Rady

Nad funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki czuwa Koordynator Główny MRM,– Grzegorz Siwek, Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miasta. W każdej z ząbkowskich szkół w sprawie MRM informacje można także uzyskać u nauczycieli – koordynatorów.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Monika Kalinowska,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Sebastian Łuczak,
 • Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

Informacje dla kandydatów

Jeżeli…

 • Masz ukończone 13 a nie masz więcej niż 18 lat,
 • Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub mieszkasz w Ząbkach a uczęszczasz do szkoły (podstawowej, liceum, technikum) w innym mieście,
 • Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samorządem…

Wystartuj w wyborach i zostań członkiem Młodzieżowej Rady Miasta!

19 października w Ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą się pierwsze w historii Miasta wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. Więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Monika Kalinowska,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Sebastian Łuczak,
 • Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

W wyborach do MRM Ząbki bierne i czynne prawo wyborcze ma uczeń szkoły, który do dnia wyborów nie ukończył 18 lat oraz jest uczniem klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej albo uczniem klasy 3 gimnazjum.

UCZNIOWIE ZĄBKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

UCZNIOWIE INNYCH SZKÓŁ, MIESZKAŃCY ZĄBEK

Załączniki

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Formularz zgłoszeniowy na członka Młodzieżowej Rady Miasta

Przydatne kontakty

Koordynator Główny MRM – p. Marcin Kubicki, e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

Koordynator Szkolny SP1 –

Koordynator Szkolny SP2 –

Koordynator Szkolny SP3 – 

Koordynator Szkolny Katolicka SP -