O młodzieżowej Radzie Miasta

Obraz domyślny

31 lipca 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki (MRM Ząbki). Uchwała jest dostępna tutaj: uchwała. Na podstawie podjętej uchwały na 18 października zostały zwołane pierwsze w historii miasta Ząbki wybory do Młodzieżowej Rady.

Celem działania MRM Ząbki jest:

 1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży;
 2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
 4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców;
 5. wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży Miasta.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki w roku szkolnym 2017/2018 może wejść od 9 do 18 członków.

Kto może zostać członkiem Młodzieżowej Rady?

Członkiem Młodzieżowej Rady Miasta może zostać:

 • uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (w wyborach mogą wystartować uczniowie szkół, nie będący mieszkańcami Ząbek)
 • mieszkaniec Ząbek, będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum.


Każdy uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 Publiczna Szkoła Katolicka) może zostać młodzieżowym radnym startując w wyborach szkolnych .


Każdy mieszkaniec Ząbek , będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum może zostać młodzieżowym radnym startując w konkursie organizowanym przez Komisję Społeczną .

1. W wyniku wyborów szkolnych, członkami Młodzieżowej Rady może zostać:

 • Maksymalnie 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Maksymalnie 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Maksymalnie 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3,
 • Maksymalnie 1 uczeń z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.


Liczba mandatów przypisanych do danej szkoły została ustalona na zasadzie proporcji, w oparciu o uczniów posiadających prawa wyborcze.

Natomiast w wyniku konkursu organizowanego przez Komisję Społeczną, członkami Młodzieżowej Rady może zostać maksymalnie 5 mieszkańców Ząbek – uczniów innych szkół.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki w roku szkolnym 2018/2019 może wejść od 9 do 18 członków. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Młodzieżowa Rada Miasta nie zostanie powołana.

Koordynacja działań Młodzieżowej Rady

Nad funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki czuwa Koordynator Główny MRM,– Marcin Kubicki. W każdej z ząbkowskich szkół w sprawie MRM informacje można także uzyskać u nauczycieli – koordynatorów.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Joanna Miller,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Alicja Węsierska- Jonasz,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Jacek Kostrzewski,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – p. Renata Bartoszek,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 - p. Alicja Węsierska- Jonasz,
 • Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

Informacje dla kandydatów

Jeżeli…

Masz ukończone 13 a nie masz więcej niż 18 lat,

Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub mieszkasz w Ząbkach a uczęszczasz do szkoły (podstawowej, liceum, technikum) w innym mieście,

Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samorządem…

Wystartuj w wyborach i zostań członkiem Młodzieżowej Rady Miasta 2020-2021!

29 października w Ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.

Więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Joanna Miller,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Alicja Węsierska- Jonasz,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Jacek Kostrzewski,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – p. Renata Bartoszek,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 - p. Alicja Węsierska- Jonasz,
 • Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej? – Spróbuj swoich szans w konkursie!

Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą zostać członkami Młodzieżowej Rady!  Do 30 października złóż wniosek w Biurze Rady Miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na adres: zabki-br@zabki.pl.

Więcej informacji na stronie Miasta Ząbki w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta.

Drodzy Rodzice,

to szansa rozwoju dla waszych dzieci. Wspólnie wesprzyjmy ich samorozwój angażując ich w życie lokalnej społeczności.

Marcin Kubicki,

Koordynator Główny Młodzieżowej Rady Miasta


UCZNIOWIE ZĄBKOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

UCZNIOWIE INNYCH SZKÓŁ, MIESZKAŃCY ZĄBEK

Załączniki

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Formularz zgłoszeniowy na członka Młodzieżowej Rady Miasta

Przydatne kontakty

Koordynator Główny MRM – p. Marcin Kubicki, e-mail: radny.kubicki@zabki.pl