O młodzieżowej Radzie Miasta

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/mlodziezowa-rada-miasta/o-mlodziezowej-radzie-miasta/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie


Dnia 31 lipca 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki (MRM Ząbki). Na podstawie podjętej uchwały na 18 października 2017 roku zostały zwołane pierwsze w historii miasta Ząbki wybory do Młodzieżowej Rady.

Celem działania MRM Ząbki jest:

- promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży;

- upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

- integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;

- podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców;

- wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży Miasta.


Skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki liczy sobie 21 członków. Spośród uczniów ząbkowskich szkół wybieranych jest 15 radnych. Pozostałe 6 mandatów zarezerwowane jest dla uczniów innych szkół mieszkających w Ząbkach.


Kto może zostać członkiem Młodzieżowej Rady?

Członkiem Młodzieżowej Rady Miasta może zostać:


- uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (w wyborach mogą wystartować uczniowie ząbkowskich szkół, nie będący mieszkańcami Ząbek)

- mieszkaniec Ząbek, będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum.


Każdy uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 lub Publicznej Szkoły Katolicka im. ks. J. Twardowskiego) może zostać młodzieżowym radnym startując w wyborach szkolnych.


Każdy mieszkaniec Ząbek, będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum może zostać młodzieżowym radnym startując w konkursie organizowanym przez Komisję Społeczną.


Liczba mandatów przypisanych do danej szkoły zostaje ustalona na zasadzie proporcji, w oparciu o ilość uczniów na dzień 30 czerwca w roku wyborów.

Natomiast w wyniku konkursu organizowanego przez Komisję Społeczną, członkami Młodzieżowej Rady może zostać maksymalnie 5 mieszkańców Ząbek – uczniów innych szkół.


W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki może wejść od 9 do 21 członków. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Młodzieżowa Rada Miasta nie zostanie powołana.


Koordynacja działań Młodzieżowej Rady

Nad funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki czuwa Koordynatorka Główna MRM,– Marzena Toton. W każdej z ząbkowskich szkół w sprawie MRM informacje można także uzyskać u nauczycieli – koordynatorów.


Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Joanna Miller,

Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Alicja Węsierska- Jonasz,

Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Wiesław Moszczyński,

Szkoła Podstawowa nr 4 – p. Robert Węgrzynek,

Szkoła Podstawowa nr 5 – p. Alicja Węsierska- Jonasz,

Szkoła Podstawowa nr 6 – p. Iwona Lipka-Rybińska

Publiczna Szkoła Katolicka im. ks. J. Twardowskiego – p. Paweł Dybała.


Informacje dla kandydatów

Jeżeli:


Masz ukończone 12 a nie masz więcej niż 18 lat,


Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub mieszkasz w Ząbkach, a uczęszczasz do szkoły (podstawowej, liceum, technikum) w innym mieście?


Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samorządem?


Wystartuj w wyborach i zostań członkiem Młodzieżowej Rady Miasta


Terminy wyborów publikowane są na głównej stronie Urzędu Miasta


Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą zostać członkami Młodzieżowej Rady! Do 12 października 2022 r.  złóż wniosek w Biurze Rady Miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na adres: biuro.rady@zabki.pl


Uchwała u_XLV - 435 2017 Młodzieżowa Rada Miasta Ząbki powołanie .pdf

Zmiana Uchwały 2020 .pdf

Zmiana 2018 u_LXIV - 623 2018 zmiana statutu MRM zwołanie i wybór przew.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.PDF

klauzula RODO MRM.PDFDrodzy Rodzice,


to szansa rozwoju dla waszych dzieci. Wspólnie wesprzyjmy ich samorozwój angażując ich w życie lokalnej społeczności.


Marzena Toton


Koordynator Główny Młodzieżowej Rady Miasta


Przydatne kontakty

Koordynator Główny MRM – p. Marzena Toton, e-mail: radna.toton@gmail.com