Strefy płatnego parkowania

/velacms/solutions/zabki/content/pages/komunikacja/strefy-platnego-parkowania/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Od dnia 31 marca 2022 roku zostanie w Ząbkach uruchomiona strefa płatnego parkowania. 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 101 

(teren dawnego Gazomontażu wejście od ul. Powstańców
budynek przy bramie po lewej)

Biuro czynne w godzinach pracy Urzędu tj. 

pon. 10-18, wt-czw - 8-16, pt 7-15

tel. 22 69 00 401
Serwis techniczny Tel. 22 69 00 402

email: biurospp@zabki.pl

Obecnie trwają prace nad organizacją strefy. Montowane są fundamenty do montażu parkomatów, jest wdrażana nowa stała organizacja ruchu trwa organizacja biura strefy i rekrutacja pracowników.  

Obszar strefy

Strefa zostanie wytyczona w dwóch rejonach Miasta Ząbki i obejmie wszystkie wytyczone miejsca  parkingowe wzdłuż ulic :

 • strefa centralna obejmująca rejon PKP i targowiska miejskiego

na tych samych zasadach odpłatności będzie funkcjonował parking miejski przy ul. 3 Maja i Poniatowskiego (strefa nie będzie obejmowała parkingów Parkuj i Jedź których funkcjonowanie regulują odrębne regulaminy) 


 • strefa w rejonie Powstańców i Andersena oraz parkingi miejskiej zlokalizowane przy ul. Pileckiego i Andersena.


(mapy lepszej jakości można zobaczyć klikając na miniatury w galerii na dole strony).

Płatne parkowanie zostanie wprowadzone wzdłuż ulic (kolejność alfabetyczna)*

 • ul. 3 Maja na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Legionów, 
 • ul. Andersena, 
 • ul. Baśniowej,
 • ul. Calineczki,
 •  ul. Chełmońskiego
 • ul. Dzikiej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Andersena,
 • ul. Herberta,
 • ul. Jasnej,
 • ul. Kołłątaja,
 • ul. Kopernika (po przebudowie ulicy)
 • ul. Kościelnej,
 •  ul. Krasickiego
 • ul. Legionów,
 • ul. Maczka, 
 • ul. Malczewskiego, 
 • ul. Orlej,
 • ul. Pileckiego,
 • ul. Podleśnej, 
 • ul. Poniatowskiego,
 • ul. Powstańców, 
 • ul. Reymonta, 
 • ul. Różanej,
 • ul. Stefczyka,
 • ul. Targowej,
 • ul. Wiosennej,
 • ul. Złotej,
 • ul. Żbikowskiego.

*)  lista ulic może zostać skorygowana jeszcze przed lub już po uruchomieniu strefy przez Radę Miasta - wtedy informacja zostanie zaktualizowana ze wskazaniem daty obowiązywania zmiany.  

Na wskazanych obszarach i urządzonych parkingach miejskich stanie 80 parkomatów.

Wjazd do strefy  będzie oznakowany znakiem drogowym D-44 „strefa płatnego parkowania", a wyjazd z SPP oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parkowania". Obowiązek uiszczania opłat będzie po 31.03.2022 r. na ulicach na których pojawi się oznakowanie wskazujące na płatną strefę.

W przypadku parkingów miejskich będą oznakowane znakiem D-18 z dopiskiem płatny i regulaminem parkingu.

Płatne będą parkingi placowe przy ul. 3 Maja, przy ul. Andersena oraz przy ul. Pileckiego.

Czas obowiązywania płatnej strefy i opłat na parkingach

Strefa będzie obowiązywała od poniedziałku od godzinny 0:00 do piątku do 23:59 przez całą dobę, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, pierwszego piątku po Bożym Ciele, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego:

Opłaty

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLI/382/2021 rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3492 ze zm. opłaty za parkowanie będą wynosić:

1)pierwszą godzinę - 3,90 zł;

2)drugą godzinę - 4,60 zł;

3)trzecią godzinę - 5,50 zł;

4) czwartą i kolejne godziny - po 3,90 zł

Opłaty będzie można wnosić bilonem, kartą płatniczą, blikiem, przez komórkę za pośrednictwem  aplikacji mobilnych (elektronicznych pormonetek) po podpisaniu stosownych umów z operatorami płatności umieścimy listę aplikacji i instrukcję uiszczania opłat. 

Wykupiony bilet ramach SPP w okresie swojej ważności upoważnia do postoju w całym obszarze strefy - można się przeparkować bez potrzeby opłacania kolejnego biletu.
UWAGA - nie dotyczy to postoju na parkingach miejskich. Bilet wykupiony na parkingu nie będzie obowiązywał w strefie i na odwrót.

W przypadku parkowania bez uiszczenia opłaty lub przekroczenia czasu parkowania zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 250 zł.  (150 jeśli będzie opłacona w ciągu 3 dni)

Uchwała nie przewiduje możliwości wykupienia klasycznych abonamentów parkingowych 

Zwolnienia z opłat

Z opłat będą zwolnione osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz mieszkańcy Miasta Ząbki - uczestnicy Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek" w okresie ważności programu (karty) w przypadku jednego użytkowanego przez nich pojazdu. 

Nie podlega opłacie parkowanie motocykla i samochodu w pełni elektrycznego. (dotyczy to zarówno dróg publiczny jak i parkingów miejskich).

 Zwolnienie z opłat na podstawie karty "Jestem z Ząbek" 

W okresie ważności swojego Programu Karta Mieszkańca  użytkownik karty posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi może parkować w strefie i na parkingach bezpłatnie jeden użytkowany przez siebie samochód po pobraniu biletu zerowego. Przed pierwszym parkowaniem należy przypisać numer rejestracyjny do użytkownika karty. Czynność ta  będzie realizowana za pośrednictwem parkomatu, do obsługi karty mieszkańca parkomat ma zamontowany dodatkowy dedykowany czytnik inny niż ten do kart płatniczych.

W tym celu należy podejść do parkomatu, wcisnąć przycisk Taryfa, wybrać "Karta Jestem z Ząbek" i zatwierdzić, następnie dokonać odczytu karty:

a) w przypadku karty fizycznej należy zbliżyć kartę do czytnika kart  i sczytać kartę bezprzewodowo (NFC). Nie skanujemy kodu kreskowego czytnikiem optycznym ! UWAGA Karta fizyczna musi być wcześniej aktywowana. Karta nieaktywowana nie zostanie rozpoznana przez parkomat. Karty odbierane w punkcie obsługi karty są już aktywowane, natomiast Karty mieszkańca roznoszone przez gońców do skrzynek pocztowych   wymagają jednorazowej aktywacji po ich otrzymaniu. Jest to realizowane za pośrednictwem strony www.jestemzzabek.pl po zalogowanie się na swoim koncie lub telefonicznie więcej na ten temat

b) w przypadku korzystania z aplikacji mieszkańca należy wybrać opcję "kod potwierdzenia" i zeskanować dedykowany dla kodu kod QR lub gdy ten kod nie jest dostępny - w starszej wersji aplikacji - wprowadzić go ręcznie z klawiatury. UWAGA Nie skanujemy kodu kreskowego lub kody QR z numerem karty wirtualnej - tylko posługujemy się jednorazowym kodem potwierdzenia (ten pod którym odliczany jest czas jego ważności.

Po odczytaniu karty parkomat wyświetli datę ważności naszego programu (karty) oraz przypisany do uczestnika Programu numer rejestracyjny samochodu o ile wcześniej był wprowadzony. Jeśli w systemie nie ma numeru rejestracyjnego będzie można go wprowadzić z klawiatury, jeśli był wcześniej wprowadzony będzie można go zmienić. Po zatwierdzeniu będzie wydrukowany bilet zerowy z potwierdzeniem przypisania numeru rejestracyjnego do karty i użytkownika i datą ważność. Biletu zerowego nie trzeba umieszczać za szybą. Informacja o przypisanym numerze rejestracyjnym będzie w systemie. Będzie można bezpłatnie parkować do końca ważności Programu (karty).

Przypisany numer rejestracyjny można zmienić raz na dobę, po zmianie poprzedni bilet traci ważności.

Kontrola 

Kontrolę uiszczenia opłat w strefie będą realizować kontrolerzy, w celu potwierdzenie opłaty będą skanować telefonem komórkowym numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów. W przypadku braku w systemie informatycznym strefy informacji o uiszczeniu opłaty lub uprawnieniu do bezpłatnego postoju, kontroler wydrukuje i umieści za szybą wezwania do zapłaty oraz wykona dokumentację fotograficzną.

Podstawa Prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

2. Uchwała Nr XLI / 382 / 2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. - tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2022 r. poz. 13073


3. Uchwała Nr XLI / 381 / 2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie. - tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2022 r. poz. 13072

aktualizacja 19-12-2022 r.

Pliki do pobrania