Stowarzyszenie Mostek

Stowarzyszenie MOSTEK powstało, aby działać dla lokalnej społeczności, w tym zwłaszcza mieszkańców południowych Ząbek.
Chcemy by nasza działalność obejmowała szczególnie teren naszego miasta, parafii i szkół.
Misją Stowarzyszenia jest przede wszystkim łączyć
M- Miasto
O- Oświatę
S- Sport
T- Turystykę
E- Ekologię
K- Kościół
Zapraszamy do współpracy ludzi w różnym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach i pomysłach, abyśmy razem mogli pracować dla dobra nas wszystkich.
Więcej www.smostek.pl