Szkoły podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Franciszka Kleeberga

ul. Piłsudskiego 35

tel. 022 781-61-93
fax. 022 781-61-93
strona:sp1zabki.szkolnastrona.pl
e-mail:
sekretariat@sp1zabki.szkolnastrona.pl

Ząbki, ul. Harcerska 9
Centrala 22 777 62 11
Faks 22 743 09 40

Dyrektor Szkoły:
Agnieszka Piskorek
Wicedyrektor:
Małgorzata Marzec
Wicedyrektor:
Iwona Trzcińska
Wicedyrektor
:
Renata Boryka-Kwapisz
Wicedyrektor
:
Anna Saar-Auerbach


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Batorego 11

tel. 022 781-60-66
tel. 022 781-62-97
fax. 022 762-05-08
strona: www.sp2zabki.idsl.pl
e-mail: sp2zabki@idsl.pl

Ząbki, ul. Batorego 37
tel. 022 799-74-92
fax. 022 799-85-33

Dyrektor Szkoły:
Irena Małyszczuk
Wicedyrektor Dyrektor:
Małgorzata Woźnica
Wicedyrektor Dyrektor:
Iwona Pawlak
Wicedyrektor szkoły:

Barbara Kuta


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Małego Powstańca

ul. Kościelna 2
tel.(22) 487 52 08
strona:www.sp3zabki.pl
e-mail: sp3@op.pl
filia: ul. Powstańców 60 b w Ząbkach

Dyrektor Szkoły:
Ewa Kacprzak
Wicedyrektor szkoły:
Margarita Biedrzycka
Wicedyrektor szkoły:
Iwona Pańta
Wicedyrektor szkoły:

Renata Sidor
Wicedyrektor szkoły:

Monika Stypułkowska

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ks. Jana Twardowskiego

ul. 11 listopada 4
tel./fax: 022 762-40-44,
strona: pksp.edupage.org

Dyrektor Szkoły:
Siostra Agnieszka Chrapek
Wicedyrektor szkoły:
Klaudia Baran
Wicedyrektor szkoły:

Agnieszka Biniewska-Weremczuk


SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Piłsudskiego 95C
tel. 665-454-121
strona: szkola95.edu.pl
e-mail: sekretariat@szkola95.pl

Dyrektor szkoły:
Grażyna Sobierajska