Urząd Stanu Cywilnego (USC)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/urzad-stanu-cywilnego/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Konieczna

tel. 22 5109-710
e-mail: joanna.konieczna@zabki.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, w tym:
  1. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz poza lokalem USC;
  2. przyjmowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń;
  3. wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem wobec prawa cywilnego;
  4. sporządzanie aktów małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego;
  5. przyjmowanie innych oświadczeń wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego;
  6. umiejscowienie aktów małżeństwa zawartych za granicą.
 2. prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów, w tym:
  1. przyjmowanie wymaganych dokumentów, i oświadczeń oraz sporządzanie aktów w Systemie Rejestrów Państwowych;
  2. umiejscowienie aktów urodzenia i zgonu w sytuacji gdy zdarzenie miało miejsce za granicą.
 3. wydawanie zaświadczeń i odpisów z akt stanu cywilnego;
 4. aktualizacja rejestru PESEL po rejestracji zdarzeń z zakresu zmian stanu cywilnego i po przeniesieniu akt stanu cywilnego z ksiąg papierowych do Systemu Rejestrów Państwowych;
 5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań w Systemie Rejestrów Państwowych;
 6. wydawanie decyzji wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów dotyczących zmiany imienia i nazwiska;
 7. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji urzędowej oraz prowadzenie rejestrów korespondencji;
 8. prowadzenie archiwum USC.

  USC realizuje zadania zgodnie ze zidentyfikowanymi procesami w ramach systemu zarządzania - zgodnego z wymogami norm: ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013, a także ciągłego doskonalenia skuteczności systemów: zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji.