Koło Wędkarskie PZW nr 61 w Ząbkach

Siedziba:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki
czynne w każdy piątek w godz.16-18
e-mail: kolopzw61@wp.pl
strona: www.kolowedkarskie.pl

Zarząd PZW Ząbki

Prezes - Sławomir Pisarczyk
tel. 604-49-39-31
Viceprezes ds. organizacyjnych - Rafał Wójcik
tel. 504-873-796

Skarbnik Koła - Jarosław Pisarczyk

tel. 666-400-664

 nr telefonu 604-49-39-31

Historia Koła Wędkarskiego w Ząbkach rozpoczęła się w Lutym 1989 r.
W lutym 1989 roku powstała grupa inicjatywna w celu założenia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie Miasta Ząbki, grupę założycieli przedstawiają zamieszczone zdjęcia.

Na zebranie założycielskie przybyli członkowie PZW mieszkańcy naszego miasta w liczbie 78 osób. W dniu 08-03-1989 r. przez grupę inicjatywną został przesłany protokół i lista obecności z prośbą o podjęcie stosownej Uchwały do Zarządu Okręgu.
W dniu 18-05-1989 r. poinformowano nas, że Prezydium Zarządu Okręgu PZW swą Uchwałą wyraziło zgodę na utworzenie Koła Miejskiego w Ząbkach.

Zorganizowano w dniu 14-09-1989 r. pierwsze zebranie wyborcze.
W imieniu grupy inicjatywnej powitał kolegów wędkarzy oraz zaproszonych gości przybyłych na zebranie kol. Eugeniusz Swynar.
W zebraniu uczestniczyli: Dyr. Biura Zarządu Okręgu Warszawskiego kol. Bogusław Bratkowski, Przewodniczący Komisji Finansów Okręgu Warszawskiego kol. Sławomir Manowski.
Obecnych na zebraniu było 35 członków PZW należących do innych kół.

Dalszy ciąg obrad poprowadził kol. Wojciech Gąsiorowski, zapoznając zebranych z działalnością organizacyjną samodzielnego Koła.

Porządek dzienny zaproponowany przez Przewodniczącego obrad, zebrani przyjęli jednogłośnie.

Porządek dnia:
1. Wybór Zarządu Koła Miejskiego PZW
2. Wybór Komisji Rewizyjnej
3. Wybór Sądu Organizacyjnego

W 1990 roku Koło rozpoczęło realizację statutowych obowiązków:
- pobieranie opłat członkowskich
- przyjmowanie egzaminów na kartę wędkarską
- założenie i prowadzenie ewidencji członków koła
- systematyczne zebrania Zarządu koła
Stan osobowy Koła na dzień 31-12-1990 r. wynosił 140 kolegów.

W 1991 roku, poza statutową działalnością Koła rozpoczęto współpracę z młodzieżą szkolną, poprzez organizowanie konkursów rysunkowych o tematyce związanej z ochroną środowiska, niektóre prace zostały wysłane na konkurs do Zarządu Okręgu PZW, dla zwycięzców zakupiono nagrody książkowe.

Po dziś dzień organizowane są konkursy i zawody wędkarskie dal Młodzieży, chlubą naszego Koła są zawody z okazji Dnia Dziecka organizowane, co roku na stawach w Zielonce.

Więcej o zawodach i działalności Koła Wędkarskiego Ząbki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.kolowedkarskie.pl