Pobranie Biletu Zerowego

/velacms/solutions/zabki/content/pages/komunikacja/strefy-platnego-parkowania/pobranie-biletu-zerowego/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Mieszkaniec posiadający ważną kartę mieszkańca "Jestem z Ząbek" i uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B może parkować w strefie jeden samochód po wcześniejszym przypisaniu jego numeru rejestracyjnego do siebie w systemie parkingowym co potwierdza pobrany tzw. bilet zerowy.

Pobranie biletu zerowego w parkomacie

Parkomat jest urządzeniem oszczędzającym energię i większość czasu pozostaje w stanie uśpienia musimy go obudzić wciskając jakikolwiek klawisz najlepiej klawisz „T” Taryfa, po ok. 1 sekundzie urządzenie jest gotowe do pracy i będziemy mogli przypisać numer rejestracyjny

 • Przyciskiem T (Taryfa) wybieramy że chcemy pobrać bilet zerowy, zatwierdzamy wybór zielonym przyciskiem Zatwierdź
 • Na ekranie parkomat wyświetli treść oświadczenia, że mamy uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych. Jeśli mamy prawo jazdy akceptujemy treść oświadczenia zielonym przyciskiem – Zatwierdź
 • Kolejnym krokiem jest odczytanie karty
 • Po odczycie karty na ekranie parkomatu pojawi się data ważności karty mieszkańca, wcześniej wpisany numer rejestracyjny, który będziemy mogli zmienić lub będzie możliwość wpisania numeru rejestracyjnego z klawiatury. Numer rejestracyjny wpisujemy w ciągu bez spacji – kończymy wciskając zielony przycisk „Zatwierdź”
 • Następnie parkomat prosi nas o ponowny odczyt karty w celu zatwierdzenia numeru rejestracyjnego – postępujemy tak jak w punkcie 3.
 • W kolejnym kroku nastąpi wydruk biletu zerowego na którym będzie data ważności biletu, która jest jednocześnie datą ważności naszej karty mieszkańca oraz przypisany numer rejestracyjny samochodu. Sprawdźmy, czy numer rejestracyjny jest poprawny. Jeśli nie, mamy ok 15 minut na poprawienie numeru .
 • W przypadku aplikacji mieszkańca w telefonie wybieramy z menu „Generuj Kod Potwierdzenia” na ekranie komórki pojawi się 5 cyfr, zegar odliczający 5 minut ważności kodu i QR kod , - który powinniśmy ustawić na ekranie telefonu tak by był widoczny w całości. Ekran telefonu z widocznym QR kodem przykładamy poniżej czytnika kart w parkomacie tak, aby omiatała go wiązka czerwonego lasera czytnika , odczyt powinien nastąpić gdy ekran telefonu będzie ok. 20 cm poniżej czytnika. Im większy ekran telefonu tym należy go niżej trzymać. Fakt odczytu czytnik potwierdzi „piknięciem”. UWAGA NIE SKANUJEMU QR kodu z numerek karty wirtualnej (tego pod zdjęciem) ten kod nie zostanie rozpoznany
 • W przypadku karty fizycznej – odczyt karty następuje zbliżeniowo, kartę zbliżamy do frontu czytnika kart mieszkańca w parkomacie do momentu aż nastąpi jej odczytanie. UWAGA nie skanujemy kodu kreskowego czytnikiem optycznym – ten kod nie zostanie rozpoznany.

Bilet zerowy jest ważny do wydrukowanej na nim daty ważności lub do momentu zmiany przypisanego numeru rejestracyjnego. Numer rejestracyjny można zmienić raz na dobę. Po 15 minutach od pierwszego przypisania lub zmiany numeru włączy się 24 godzinna blokada możliwości zmiany numeru rejestracyjnego.

Z aplikacji skanujemy QR kod potwierdzenia

Który QR kod skanować z aplikacji mieszkańca


Parkomat odczytuje kartę fizyczną wyłącznie czytnikiem zbliżeniowym.

Poprawny odczyt karty fizycznej w parkomacieNajczęstsze pytanie dotyczące biletu zerowego

 1. Przypisanie jest czynnością jednorazową (o ile nie zmieniamy przypisanego samochodu). Gdy to zrobiliśmy raz, do czasu utraty ważności Programu (karty mieszkańca)  po prostu parkujesz i załatwiamy swoje sprawy. Nie trzeba podchodzić do parkomatu. Nie trzeba wykładać biletu zerowego za szybę. Bilet zerowy to tylko potwierdzenie „transakcji” przypisania numeru rejestracyjnego do karty mieszkańca
 2. Nie da się jednocześnie przypisać dwóch różnych numerów  raz za pomocą karty wirtualnej  i drugi raz za pomocą karty fizycznej tej samej osoby. Obowiązuje zasada jeden uczestnik Programu – jeden pojazd (jeden numer rejestracyjny)  Jeśli ponowną operację wykonany w ciągu 15 minut od pierwszej zmienimy numer rejestracyjny w systemie. (samochód z pierwszym numerem już nie może bezpłatnie parkować w strefie). Gdy będziemy chcieli zmienić numer po 15 minutach transakcja będzie nieudana -– zmiana numeru rejestracyjnego będzie możliwa dopiero następnego dnia.
 3. Możemy używać karty fizycznej lub aplikacji w telefonie naprzemiennie – każda z tych metod identyfikuje tego samego uczestnika Programu Karta Mieszkańca i przypisany do niego numer rejestracyjny.
 4. Obecnie przypisanie jest możliwe tylko w parkomacie. Nie można tego zrobić w aplikacji lub na koncie jestemzzabek.pl. Taka funkcjonalność będzie dostępna w przyszłości dla osób, które będą miały w systemie potwierdzone uprawnienia do kierowania pojazdami.
 5. Do przypisania numeru rejestracyjnego nie można użyć zdjęcia, kserokopii karty fizycznej lub  zrzutu ekranu z karty wirtualnej.  Do przypisania musimy mieć przy sobie kartę fizyczną lub telefon z aplikacją mieszkańca w której jesteśmy zalogowani.
 6. Nie można przypisać numeru rejestracyjnego do nieletniego dziecka, używając karty dziecka.
 7. Z chwilą zmiany numeru rejestracyjnego, samochód z poprzednim numerze nie powinien parkować w strefie, jeśli nie opłacimy jego postoju będzie stał tam bez opłaty i postój zostanie obciążony opłatą dodatkową. Zarówno operacje przypisania/zmiany numeru jak i zeskanowania tablicy nieuprawnionej przez kontrolera strefy są zapisane w systemie parkingowych z dokładnością co do sekundy - co pozwala ustalić czy w chwili kontroli dany samochód był przypisany do karty mieszkańca i uprawniony do bezpłatnego parkowania. 
 8. Można przypisać ten sam numer samochodu do kilku uczestników programu tylko nie ma to większego sensu.  Wystarczy że numer rejestracyjny będzie zapisany w systemie raz.
 9. W każdej chwili można ponownie wydrukować  bilet zerowy ale nie jest to wymagane.

Poniżej filmy instruktażowe

Film instruktażowy przypisania numeru rejestracyjnego i pobrania biletu zerowego z wykorzystaniem karty fizycznej.

Film pokazujący skanowanie QR kodu potwierdzenia z aplikacji mieszkańca. W pokazanym przypadku numer rejestracyjny był już przypisany w systemie, ponownie pobrano bilet zerowy. 


Informacje dotyczące karty mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Instalacja i logowanie do aplikacji mieszkańca oraz na konto na stronie jestemzzabek.pl.

Gdy otrzymałeś wiadomość email lub sms, że „status twojego wniosku o dołączenie do Programu Jestem z Ząbek został zaakceptowany” oznacza że jesteś już uczestnikiem Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek i możesz w pełni korzystać z aplikacji mieszkańca i z karty wirtualnej.

Nawet jeśli zawnioskowałeś o kartę fizyczną , nie musisz na nią czekać, żeby bezpłatnie parkować.

Na swój telefon pobierz ze sklepu z aplikacjami- w zależności od marki telefonu będą to Google Play,App Store lub App Gallery, aplikację pt. Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek i zainstaluj ją. Jeśli składałeś wniosek o dołączenie do programu przez internet do zalogowania do aplikacji używasz tego samego loginu i hasła jakiego używasz do logowania do swojego konta na stronie www.jestemzzabek.pl.

Jeśli składałeś wniosek papierowy, twoim loginem jest adres email lub numer telefonu jaki wpisałeś na wniosku i na który otrzymałeś informację o akceptacji wniosku o dołączenie do programu.
W takim wypadku musisz najpierw ustawić , a właściwie zmienić hasło logowania na swoim koncie. W momencie dodawania użytkownika do systemu z wniosku papierowego jest generowane losowe, nikomu nieznane 20 znakowe hasło. Trzeba je zmienić i ustawić własne hasło. Na stronie https://jestemzzabek.pl/przypomnij-haslo w formularzu należy wpisać albo adres email, albo numer telefonu komórkowego podany przy rejestracji- nie wpisujemy obu rzeczy jednocześnie. Po wysłaniu formularza, w którym wpisaliśmy adres email, otrzymamy email z linkiem potwierdzający (w przypadku niektórych systemów pocztowych np. wp.pl trzeba poszukać go w spamie). Jeśli wpisaliśmy numer telefonu komórkowego otrzymamy sms z hasłem jednorazowym.

Pierwszy raz należy się zalogować na swoje konto na stronie jestemzzabek.pl aby zaakceptować dodatkowe zgody i oświadczenia związane z dostępem do kanału elektronicznego. Później możemy zalogować się do aplikacji na telefonie.

Po zalogowaniu się do aplikacji w zakładce „moja karta wirtualna” powinna być widoczna fotografia, data ważności programu i kod QR z numerem karty. UWAGA tego kodu QR nie używamy do przypisania numeru w parkomacie. W parkomacie używamy jednorazowego kodu potwierdzenia. Z menu aplikacji wybieramy „Generuj Kod Potwierdzenia” system wygeneruje jednorazowy, 5 cyfrowy kod ważny 5 minut i odpowiadający mu kod QR, którego używamy przy parkomacie.


Najczęstsze problemy z logowanie do aplikacji i dostępem do karty wirtualnej

Jeśli we wniosku nie został podany ani adres email, ani numer telefonu komórkowego, czego nie zalecamy , to korzystanie z aplikacji mieszkańca nie będzie możliwe. System nie będzie mógł również nam przypomnieć , że kończy się ważność Programu i okres bezpłatnego parkowania. Podobne sytuacje mogą mieć miejsce jeśli ten sam numer telefonu lub adres email został podany na kilku wnioskach papierowych (zdarza się w przypadku członków tej samej rodziny). W systemie adres email lub numer telefonu może być użyty tylko raz. Przy wprowadzaniu kolejnego wniosku pola adresu i numeru telefonu musiały zostać puste. Zdarzają się też pomyłki we wpisanych adresach email lub numerach telefonów, lub gdy adres email był wpisany nieczytelnie i nie został niewłaściwie odczytany i wprowadzony do systemu. Jeśli nie dotarł do nas komunikat systemowy – to przy najbliższej wizycie w urzędzie zapraszamy punktu karty w celu wyjaśnienia. Problem z dostępem do konta i z korzystaniem z aplikacji mogą mieć osoby, pełnoletnie, które miały zakładane konta jako dzieci, a przed skończeniem18 roku życia, rodzic z poziomu swojego konta nie ustawił im danych logowania. Takie osoby też zapraszamy do punktu karty z dokumentem tożsamości. Przypominamy, rodzic do którego konta są przypisane dzieci może im umożliwić korzystanie z ich konta i aplikacji mobilnej w telefonie przez uzupełnienie danych w zakładce Moja Rodzina-> Członkowie Rodziny ->edycja konta. W takim przypadku nie należy rejestrować nowego konta w systemie jestemzzabek.pl. Takie konto nie będzie miało przypisanych uprawnień, nie zapewni dostępu do karty wirtualnej i dodatkowo zablokuje możliwość użycia emalia i numeru telefonu na właściwym koncie. Dla osób poniżej 18 lat może zrobić to rodzic. Dla osób, które skończyły 18 lat, korzystają z uprawnień rodzica i chcą korzystać z karty wirtualne, a nie mają przypisanego na koncie numeru telefonu lub adresu email mogą to uzupełnić tylko w punkcie karty. Podobnie jak przedłużenie możliwości korzystania z uprawnień rodzica po 18 roku życia i po każdych kolejnych urodzinach w przypadku osób kontynuujących naukę. Bez danych kontaktowych system nie będzie w stanie wysłać stosownego powiadomienia oraz przedłużenie uprawnień szkolnych będzie możliwe tylko podczas wizyty w punkcie karty z legitymacją szkolną/studencką. Nie będzie możliwości przedłużenia przez Internet. Osoba powyżej 18 lat, kontynuujące naukę, korzystające z uprawnienia rodzica, mają ważność uprawnienia ograniczoną do najbliższych urodzin, taka też będzie ważność biletu zerowego przy przypisaniu numeru rejestracyjnego.

Informujemy również, że pod koniec maja zostanie włączone w systemie karty ograniczenie umożliwiające logowanie do aplikacji przez jedną osobę tylko na jednym urządzeniu mobilnym.

Otrzymałeś kartę fizyczną do skrzynki – aktywuj ją

Z chwilą zakodowania i zakopertowania karty, system wysyła informację email lub sms, że karta fizyczna została przekazana do doręczenia. W ciągu 7 dni roboczych (często dużo szybciej)karta powinna zostać dostarczona przez gońca do skrzynki na listy. Taka karta jest nieaktywna, nie będzie rozpoznana przez parkomat czy czytnik na basenie. Trzeba ją aktywować. Można to zrobić albo z poziomu konta na stronie jestemzzabek.pl lub telefonicznie dzwoniąc do punktu karty 22 510-97-31 lub 695-330-707
Najszybciej zrobimy to ze swojego komputera. Po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce Moje Karty, w dolnej części mamy listę kart fizycznych, jeśli nasza karta ma status „do aktywowania” dostępna jest opcja „aktywuj” po jej wybraniu postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Karty fizyczne dzieci aktywuje się z poziomu zakładki Moja Rodzina –> karty. Osoby, które składały wnioski w kwietniu lub na początku maja – o ile wnioskowały o karty fizyczne, powinny już otrzymać swoje karty o ile karta w systemie ma status „do aktywowania” . Osoby, które wnioskowały o kartę w urzędzie i wybrały odbiór osobisty mogą przyjść po swoją kartę gdy otrzymają wiadomość że, że karta czeka na odbiór lub gdy status karty zmienił się z „w produkcji” na „aktywowana”.

Karta fizyczna ma na awersie numer i kod kreskowy, ale tego kodu nie skanujemy w parkomacie ! Kartę fizyczna „Jestem z Ząbek” jest również kartą zbliżeniową i parkomat odczytuje ją wyłącznie czytnikiem zbliżeniowym.
Pliki do pobrania