Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 21
Ząbki, ul. Batorego 37, pok. nr 10
(budynek Gimnazjum Nr 2)
spotkania - czwartki w godzinach 10.00 - 13.00
kontakt: Prezes Maria Grażyna Żabicka tel. 792-708-986