Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach

05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 7
Tel: 022 781 60 80

Książka pn. "50 lat służby społecznej w ochronie przeciwpożarowej miasta Ząbki" wydana w 1975 roku przekazana do Urzędu Miasta przez Pana Andrzeja Siarna.

Skan książki

Historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach opracował: Krzysztof Krajewski