Spotkania

Obraz domyślnyZapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które zostanie zorganizowane w urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 18:00 oraz 24 czerwca 2022 r. o godzinie 9:30termin do wyboru.

Tematem spotkania prezentacja „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”. Z ww. planem mogą Państwo zapoznać się tutaj:

MPA_Ząbki_08_06_2022.pdf


Program spotkania będzie obejmował:

  • wyjaśnienie założeń Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu,
  • omówienie celów i priorytetów Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki, w aspekcie wrażliwości i zdolności adaptacyjnych Miasta,
  • przedstawienie listy rekomendowanych zadań opracowanych przez Zespół ds. realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki,
  • pytania i dyskusję.

Zaproszenie.pdfW ramach działań konsultacyjnych dotyczących „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” w dniach 21 września 2021 r. oraz 22 września 2021 r. obyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, natomiast w dniu 5 października 2021r. w spotkaniu uczestniczyli Radni Miasta Ząbki.W trakcie spotkań omówiono zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w aspekcie gospodarczym i społecznym, przedstawiono zakres i harmonogram prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu, zaprezentowano przykłady działań adaptacyjnych w innych miastach w Polsce i Europie oraz dyskutowano na temat problemów jakie występują na terenie miasta w zakresie gospodarki wodnej, dostępu do infrastruktury miejskiej oraz terenów zielonych, komunikacji, dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych aspektów związanych ze zmianami klimatu.Zapraszamy na pierwsze, informacyjno-warsztatowe spotkanie, w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki. Spotkanie odbędzie się :

-21 września 2021 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Kościelnej 2

lub 

-22 września 2021 r. o godz. 9:00 w sali na trybunie Stadionu Miejskiego Dozbud Arena przy ul. Słowackiego 21.

Zaproszenie na konsultacje społeczne.pdf