Spotkania

Obraz domyślnyW ramach konsultacji społecznych projektu MPA dla Miasta Ząbki mieszkańcy złożyli swoje uwagi i spostrzeżenia. Okazją do tego były zorganizowane jeszcze w czerwcu spotkania w Urzędzie Miasta oraz ankieta on-line. Osobom, które wzięły udział w spotkaniach lub wypełniły ankietę on-line bardzo dziękujemy za udział.

Zebrane głosy podzielone zostały na 15 wniosków/uwag obejmując swoim zakresem całość Państwa opinii. 12 spośród nich zostało pozytywnie uwzględnionych i znajdują się już w projekcie lub znajdą odzwierciedlenie w finalnej wersji MPA dla Miasta Ząbki, z czego część w ograniczonym zakresie. Do pozostałych uwag przygotowano uzasadnienie dlaczego nie ma możliwości ich uwzględnienia w dokumencie.

Większość uwag dotyczyła uszczegółowienia działań już ujętych w projekcie MPA. Przeprowadzone konsultacje z Ministerstwem Klimatu jednoznacznie potwierdziły uzasadnienie do podtrzymania pewnego stopnia ogólności dokumentu. Plany wieloletnie nie powinny określać zakresu konkretnych projektów – może to skutkować ograniczeniem możliwości pozyskiwania środków na inne działania w przyszłości. Należy również pamiętać, że MPA jest „zobowiązaniem” Władz Miasta do ich realizacji, w związku z czym działania nie mogą dotyczyć przedsięwzięć, na realizację których nie mają one wpływu lub ich wpływ jest ograniczony. Z tego też wynikają odrzucone wnioski.

Do zapoznania się z pełnym raportem z konsultacji wraz z odniesieniem do wszystkich uwag zapraszamy tutaj:

Raport_z_konsultacji.pdfDo dnia 31 lipca 2022 r. mieszkańcy Ząbek mogą zgłaszać uwagi dotyczące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki.

Najpierw prosimy o zapoznanie się z ww. planem, który jest dostępny tutaj:

https://www.zabki.pl/miejski-plan-adaptacji/spotkania

a następnie o zgłoszenie uwag w ankiecie:

https://forms.office.com/r/sJ8V9z8Kdi


Plakat informacyjny - konsultacje społeczne MPA
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które zostanie zorganizowane w urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 18:00 oraz 24 czerwca 2022 r. o godzinie 9:30termin do wyboru.

Tematem spotkania prezentacja „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”. Z ww. planem mogą Państwo zapoznać się tutaj:

MPA_Ząbki_08_06_2022.pdf


Program spotkania będzie obejmował:

  • wyjaśnienie założeń Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu,
  • omówienie celów i priorytetów Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki, w aspekcie wrażliwości i zdolności adaptacyjnych Miasta,
  • przedstawienie listy rekomendowanych zadań opracowanych przez Zespół ds. realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki,
  • pytania i dyskusję.

Zaproszenie.pdfW ramach działań konsultacyjnych dotyczących „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” w dniach 21 września 2021 r. oraz 22 września 2021 r. obyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, natomiast w dniu 5 października 2021r. w spotkaniu uczestniczyli Radni Miasta Ząbki.W trakcie spotkań omówiono zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w aspekcie gospodarczym i społecznym, przedstawiono zakres i harmonogram prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu, zaprezentowano przykłady działań adaptacyjnych w innych miastach w Polsce i Europie oraz dyskutowano na temat problemów jakie występują na terenie miasta w zakresie gospodarki wodnej, dostępu do infrastruktury miejskiej oraz terenów zielonych, komunikacji, dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych aspektów związanych ze zmianami klimatu.Zapraszamy na pierwsze, informacyjno-warsztatowe spotkanie, w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki. Spotkanie odbędzie się :

-21 września 2021 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Kościelnej 2

lub 

-22 września 2021 r. o godz. 9:00 w sali na trybunie Stadionu Miejskiego Dozbud Arena przy ul. Słowackiego 21.

Zaproszenie na konsultacje społeczne.pdf