Spotkania

Obraz domyślny


Zapraszamy na pierwsze, informacyjno-warsztatowe spotkanie, w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki. Spotkanie odbędzie się :

-21 września 2021 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Kościelnej 2

lub 

-22 września 2021 r. o godz. 9:00 w sali na trybunie Stadionu Miejskiego Dozbud Arena przy ul. Słowackiego 21.

Zaproszenie na konsultacje społeczne.pdf