Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-podatkow-i-oplat-lokalnych/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Agnieszka Iwanicka
tel. 22 5109 773
e-mail: agnieszka.iwanicka@zabki.pl

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy prowadzenie spraw w zakresie wymiaru, poboru, ewidencji i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Miasta, w szczególności

 1. wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych;
 2. prowadzenie ewidencji podatkowej poszczególnych nieruchomości (osoby fizyczne i prawne);
 3. prowadzenie ewidencji podatkowej środków transportowych (osoby fizyczne i prawne);
 4. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów wymierzanych podatków;
 5. załatwianie odwołań dotyczących wymiaru podatków;
 6. prowadzenie postępowań podatkowych;
 7. przeprowadzanie kontroli podatkowych;
 8. wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatków lokalnych;
 9. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków oraz druków informacji i deklaracji podatkowych;
 10. przygotowywanie i przekazywanie do Referatu Budżetowo - Finansowego danych dotyczących obniżenia górnych stawek podatkowych niezbędnych do sprawozdań finansowych;
 11. bieżąca obsługa interesantów.