Podsumowanie prac nad Strategią

W listopadzie 2014 r. metodą ekspercko-partycypacyjną opracowana została Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023. Dokument Strategii stworzony został przy udziale licznych jednostek organizacyjnych Miasta, społeczności lokalnej oraz współudziale ekspertów z firmy Contract Consulting Spółka z o.o. Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023 definiuje cele i kierunki rozwoju Miasta w najbliższym horyzoncie czasowym. Poniżej skondensowana informacja podsumowująca prace nad Strategią: