Ludzie

Honorowi Obywatele Miasta Ząbki

  • ks. Tadeusz Karolak
    Uchwałą nr 173/173/XXXVII/94 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 28 kwietnia 1994 r. nadano ks. Tadeuszowi Karolakowi Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ząbki.
  • ks. Wacław Kulesza
    Uchwałą nr 7/I/98 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 3 listopada 1998r. nadano pośmiertnie ks. prałatowi Wacławowi Kuleszy Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ząbki.
  • ks. Jerzy Popiełuszko
    Uchwałą nr 147/XXVII/2004 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 października 2004 r. nadano pośmiertnie tytuł honorowego obywatelstwa Miasta Ząbki ks. Jerzemu Popiełuszce.


Znani Ząbkowianie


Pisali o Ząbkach