Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 14/16

tel. 22 781 63 61

Dyżury w punkcie konsultacyjnym:


  • dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: w środy i czwartki w godz. 16.00 - 19.00
  • dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin: w czwartki w godz. 18.30 -20.30
  • grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób współuzależnionych: w poniedziałki w godz. 17.00 - 20.00

Twoi sojusznicy, wybrane organizacje, które pomogą ci w trudnej sytuacji:

- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 05-091 Ząbki Al. 3 Maja 14/16, tel. 781 63 61

W Punkcie odbywają się:

- dyżury dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: środa i czwartek w godz. 16- 19;

- dyżury dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin: czwartek w godz. 18.30 -20.30;

- grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych: poniedziałek w godz. 17–20


Oraz:

- Komisariat Policji w Ząbkach ul. Górnośląska 30, tel. 781 68 40, 781 62 57,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 12, tel. 781 64 57,

- Grupa AA przy Parafii św. Trójcy: w każdą środę o godz. 18.

- Poradnia Odwykowa w Warszawie ul. Jagiellońska 34, tel. 619 60 65.

- Niebieska Linia 0-800 12 00 02 – ogólnopolska , bezpłatna linia telefoniczna dla ofiar przemocy.

Informacja dotycząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Wniosek o podjęcie przez Komisję działań zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym

Wywiad dotyczący osoby uzależnionej

Ankieta osoby zgłoszonej