Organizacje Pozarządowe - Ogłoszenia

Aktualności

Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty

INFORMACJA Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki...

Informacja o wpłynięciu oferty PZN OM

Informacja o wpłynięciu oferty PZN OM

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 16...