Nadleśnictwo Drewnica

05-091 Ząbki
ul. Kolejowa 31
Tel./fax (22) 781-62-09, 781-62-50, 781-62-93
e-mail: n-ctwo.drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
http://drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/

Godziny otwarcia biura
7.15 - 15.15

Powierzchnia ogólna terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Drewnica wynosi 88 157 ha, w tym (lasy Skarbu Państwa 14 304 ha oraz lasy stanowiące własność osób fizycznych 11 499 ha). Lesistość obszaru wynosi 29,6 %, jest wyższa od średniej krajowej (28.7 % - GUS 2005).