Zasady prawidłowej segregacji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/godspodarka-odpadami/zasady-prawidlowej-segregacji/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

WYKAZ APTEK PRZYJMUJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI:

Adresy:

ul. Sikorskiego 33
ul. Reymonta 30
ul. Piłsudskiego 20
ul. 3-go Maja 14
ul. Wiosenna 14
ul. Powstańców 2/3
ul. Powstańców 29A
ul. Batorego 66
ul. Powstańców 33/12

ul. Drewnicka 3

Link do listy aptek przyjmujących przeterminowane leki z Ząbkach: https://www.gdziepolek.pl/apteki/przeterminowane-l...


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW MIASTA ZĄBKI

SZKŁO:

WRZUCAJ DO MNIE TYLKO:

 • butelki, słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • butelki po napojach alkoholowych
NIE PRZYJMUJĘ:
 • szkła płaskiego (szyb, luster, szyb samochodowych),
 • szkła okularowego,
 • szkła kryształowego, naczyń żaroodopornych,
 • ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek i talerzy,
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych,
 • zniczy z zawartościa wosku,
 • termometrów i strzykawek


TWORZYWA SZTUCZNE:

WRZUCAJ DO MNIE TYLKO:
 • puste butelki po napojach, kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • plastikowe opakowania po żywności, folie, reklamówki,
 • zakrętki
 • puszki po napojach i konserwach,
 • metalowe kolorowe, kapsle i inne metalowe,
 • opakowania typu Tetra Pak (np. opakowanie po mleku, soku)
NIE PRZYJMUJĘ:
 • opakowań po lekach,
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, tapet, worków po cemencie,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • opakowań po aerozolach,
 • baterii i akumulatorów,
 • butelek po płynach chłodniczych
 • folii opakowaniowej po art. mlecznych i mięsnych,
 • strzykawek, wenflonów i innych art. medycznych


PAPIER:

WRZUCAJ DO MNIE TYLKO:
 • gazety, czasopisma, katalogi,
 • książki w miękkich okładkach, lub z usuniętymi twardymi,
 • papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,
 • karton, tektura, worki papierowe.
 • opakowania z tektury lub papieru,
NIE PRZYJMUJĘ:
 • opakowań papierowych z zawartością lub mocno zabrudzonych,
 • tapet, worków po cemencie,
 • kalki, papieru termicznego i faksowego,
 • art. higienicznych,
 • woskowanego, foliowanego lub zatłuszczonego papieru,
 • papieru powlekanego folią,
 • kartonów po mleku i napojach


BIOODPADY:

WRZUCAJ DO MNIE TYLKO:
 • roślinne resztki jedzenia,
 • liście,
 • trawa,
 • trociny i kora drzew
NIE PRZYJMUJĘ:
 • pieluch i odpadów higienicznych,
 • płynnych odpadów (np. zupy),
 • leków,
 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • drewna impregnowanego,
 • odchodów zwierząt,
 • płyt wiórowych i MDF


ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE:

WRZUCAJ DO MNIE TYLKO:
 • opakowania z zawartością,
 • tapety i worki po cemencie,
 • artykuły higieniczne,
 • szkło płaskie, okularowe i kryształowe,
 • ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu arco, miski i talerze,
 • zabawki,
 • inne odpady, nienadające się do segregacji
NIE PRZYJMUJĘ:
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • opakowań po środkach chemicznych,
 • opakowań i butelek po olejach, smarach i płynach chłodniczych, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii