Miejski Klub Sportowy


rok zał. 1927

Ząbki, ul. Sportowa 1
tel/fax 022 781 67 21
Oficjalna strona MKS Ząbkovia Ząbki 

http://www.zabkovia1927.pl/


> Zarząd:

> Jerzy Szczęsny - Prezes

> Dariusz Dudkiewicz - Vice Prezes

> Artur Biernacki - Sekretarz

> Bogdan Żelazowski - Skarbnik

> Ernest Woźniak - Członek Zarządu


Miejski Klub Sportowy Dolcan - jest organizacją posiadającą osobowość prawną i działającą w oparciu o własny statut. Posiada budynek i urządzenia sportowe. Klub dysponuje środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpływów własnych, drobnych dotacji sportowych, oraz wpłat rodziców trenujących w klubie dzieci. Te drobne kwoty z konieczności przeznaczane są na udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach.
Jest ośrodkiem krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie naszego miasta (nie licząc oczywiście ośrodków szkolnych) niezmiennie od ponad 75-ciu lat. Na przestrzeni tych wszystkich lat wielokrotnie zmieniała się jego nazwa (Ząbkowia, Budowlani, Beton-Stal) by 6 marca 1994 roku, po pozyskaniu strategicznego sponsora przyjąć obecną nazwę Miejski Klub Sportowy DOLCAN Ząbki.

Wiosna 1999 przynosi zmianę w zakresie finansowania działalności Klubu przez Urząd Miejski w Ząbkach. Ustawa o finansach publicznych zabroniła dotowania z funduszy samorządowych działalności organizacji i stowarzyszeń. Zdezorganizowało to działalność organizacji charytatywnych, sportowych, bibliotek, przedszkoli, schronisk itp. Zamieranie tych organizacji zmusiło parlament do nowelizacji ustawy. Nastąpiło to jednak dopiero po kilku miesiącach. W międzyczasie, nie chcąc dopuścić do zaprzestania działalności sportowej na terenie Ząbek Rada Miejska powołała jednostkę budżetową gminy w Ząbkach pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu. Mogła ona finansować wydatki związane z utrzymaniem obiektu, uposażeniem instruktorów zajmujących się młodzieżą, nie mogła jednak finansować kosztów udziału w rozgrywkach drużyn młodzieżowych, kosztów przejazdu na zawody itp.