Azbest

POZBYWAMY SIĘ AZBESTU

Informujemy o możliwości zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.


Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki do dnia

24 kwietnia 2023 roku. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta

Ząbki (I piętro, pok. 20 i 21) lub poniżej.


    Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub odbiór oraz jego utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym miasto Ząbki zawrze stosowną umowę. Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą odpowiedzialni za ewentualne prace związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.


wniosek_2023.pdf

Zasady

Informacja o wyrobach

Ocena stanu

Klauzula RODO

Informacja o zakończeniu