Azbest

Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Dofinansowanie do usunięcia azbestu

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w 2019 r. Miasto Ząbki będzie się ubiegać o uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Zatem informujemy, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamierzające usunąć wyroby zawierające azbest w 2019 r., mogą składać w Urzędzie Miasta Ząbki wnioski wraz z załącznikami o udzielenie dotacji na dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do dnia 11 marca 2019 roku.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki i na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami. Ponadto informujemy, że koszty ewentualnych prac remontowych przygotowujących do położenia nowego pokrycia dachowego oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego nie będą dofinansowywane.