Opłata dodatkowa i reklamacje

/velacms/solutions/zabki/content/pages/komunikacja/strefy-platnego-parkowania/oplata-dodatkowa-i-reklamacje/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kontrola 

Kontrolę uiszczenia opłat w strefie realizują kontrolerzy posiadający stosowne upoważnienie, w celu potwierdzenie uiszczenia opłaty skanują telefonem komórkowym numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów. W przypadku wniesienia opłaty za postój -  braku w systemie informatycznym strefy informacji o uiszczeniu opłaty lub uprawnieniu do bezpłatnego postoju, kontroler wydrukuje i umieści za szybą wezwanie - Dokument Opłaty Dodatkowej oraz wykona dokumentację fotograficzną.

Opłata dodatkowa

W przypadku parkowania bez uiszczenia opłaty lub przekroczenia czasu parkowania zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 250 zł.  (150 jeśli będzie opłacona w ciągu 3 dni*) podstawa prawna Uchwała Nr XLI/382/2021 Rady Miasta Ząbki z 13 kwietnia 2021 r. ze zm.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni, wpłata po tym terminie powinna być powiększona o odsetki.  

Wpłatę można dokonać: 

1) przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wydrukowany na Dokumencie Opłaty Dodatkowej 

2) w parkomacie wprowadzając z klawiatury lub skanując numer opłaty dodatkowej. 

3) W przypadku zagubienia dokumentu opłaty dodatkowej, wpłatę należnej kwoty można dokonać na nr konta bankowego 23 1030 1016 0000 0000 9290 1063 Strefy Płatnego Parkowania Urzędu Miasta Ząbki.  Z podaniem numeru opłaty dodatkowej lub numeru rejestracyjnego pojazdu i daty nałożenia wezwania.

4)  W kasie Urzędu Miasta Ząbki  na ul. Wojska Polskiego 10  z podaniem numeru opłaty dodatkowej lub numeru rejestracyjnego pojazdu i daty wystawienia dokumentu wezwania do opłaty dodatkowej.

Nieuregulowane należności będą dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Reklamacja

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej*. Reklamacje wynosi się pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej do Zarządzającego SPP w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Piłsudskiego 101 lub na adres email: biurospp@zabki.pl

Biuro SPP jest czynne pon. 10-18,  wt-cz 8-16, pt. 7-15.

* „UWAGA ! – złożenie reklamacji na otrzymaną opłatę dodatkową, nie wstrzymuje 3-dniowego terminu pomniejszenia do kwoty w wysokości 150 zł.

Niewniesienie opłaty w tym terminie skutkuje nieodwracalną utratą tego uprawnienia. W przypadku uznania reklamacji opłata dodatkowa zostanie zwrócona wpłacającemu.   

Pliki do pobrania