Zrealizowane projekty

Soci@ll

Soci@ll

Projekt pn. „SOCI@LL-Whole School Social Labs-Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion” dofinansowany w ramach Programu Erasmus+, na podstawie umowy o dofinansowanie nr...

Mazowieccy Liderzy e-Administracji

Mazowieccy Liderzy e-Administracji

Tytuł projektu : Mazowieccy Liderzy e-Administracji. Numer umowy o dofinansowanie: POWR.02.18.00-00-0021/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Regionalnego...

Kreatywny uczeń- innowacyjna szkoła

Kreatywny uczeń- innowacyjna szkoła

Numer umowy o dofinansowanie : RPMA.10.01.02-14-8062/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na...

Bliżej rynku pracy

Bliżej rynku pracy

Tytuł projektu : Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.03-14-5894/16 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego...