Zgłoś awarię


ZGŁOŚ AWARIĘ LAMPY OŚWIETLENIOWEJ

Kliknij aby zgłosić awarię

Awarie oświetlenia można zgłaszać całodobowo konserwatorowi oświetlenia ulicznego pod numer telefonu +48535481335 lub na adres e-mailowy firmy konserwującej oświetlenie eles-bud@wp.plZgodnie z zawarta umową konserwator winien usunąć awarię w czasie:

  • 48 godzin w odniesieniu do nieprawidłowo działających pojedynczych punktów oświetlenia ulicznego;
  • 24 godzin w odniesieniu do nieprawidłowo działających ciągów oświetlenia ulicznego;

Uwagi – skargi, w zakresie podejmowanych lub zaniechanych przez konserwatora działań można kierować do referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej UM Ząbki - sprawującego bezpośredni nadzór nad konserwatorem, pod nr telefonu 22 5109767 – w godzinach pracy Urzędu Miast Ząbki:

poniedziałek: 10.00 – 18.00

wtorek- czwartek: 8.00 – 16.00

piątek: 7.00- 15.00

lub e-mailowo na adres: zglos_lampe@zabki.pl

ZGŁOŚ USTERKĘ NAWIERZCHNI DROGI

Kliknij aby zgłosić usterkę drogi

Zgłoszenia rozpatrywane będą
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki:

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00- 15.00

Usterki nawierzchni drogi można zgłaszać telefonicznie pod numer:
22 5109-766

Aby zgłosić nielegalny wysyp śmieci na terenie Ząbek
kliknij na poniższy link i wyślij maila na podany adres
umieszczając pełną informację o lokalizacji śmietnika w treści wiadomości.

ZGŁOŚ NIELEGALNY ŚMIETNIK

Kliknij aby zgłosić nielegalny śmietnik

Zgłoszenia rozpatrywane będą
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki:

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00- 15.00

Nielegalny wysyp śmieci można zgłaszać telefonicznie pod numer:
22 5109-728

Aby zgłosić bezdomne zwierzęta na terenie Ząbek
kliknij na poniższy link i wyślij maila na podany adres
umieszczając pełną informację o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt w treści wiadomości. Proszę podać również telefon kontaktowy osoby zgłaszającej. Brak numeru osoby zgłaszającej w treści maila skutkować będzie zaniechaniem czynności.

ZGŁOŚ BEZDOMNE ZWIERZĘTA

Kliknij aby zgłosić bezdomne zwierzęta

Zgłoszenia rozpatrywane będą
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki:

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek- czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00- 15.00

Bezdomne zwierzęta na terenie Ząbek można zgłaszać telefonicznie pod numer:
22 5109-751, 752, lub 753

ZGŁOŚ AWARIĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.
Ząbki, ul. Hubalczyków 1
(zobacz na mapie)

godz. 8:00 - 16:00
tel. 601-975-562

całodobowo
tel. 501-651-198