Regulamin utrzymania czystości i porządku

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Nr XXXVI/329/2016 Rady Miasta Ząbki
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Ząbki oraz regulamin PSZOK.

Do pobrania Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Ząbki oraz regulamin PSZOK.