Regulamin utrzymania czystości i porządku

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Nr XLVI/429/2021 Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Ząbki oraz regulamin PSZOK.

Do pobrania Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Ząbki oraz regulamin PSZOK.