Inne

Obraz domyślny

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminę Ząbki prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ul. Bartosza położonego w obrębie 004803-24, jednostka ewidencyjna Ząbki, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83 o powierzchni 0,1407 ha

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 394/P/2020 z dn. 13.08.2020 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Ząbki_część ul. Brzozowej w Ząbkach

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 393/P/2020 z dn. 13.08.2020 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Ząbki_ ul. Tulipanową w Ząbkach


Obowiązek informacyjny:

- obowiązek informacyjny AON

- obowiązek informacyjny RON

- obowiązek informacyjny SAMODZIELNI RAZEM

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości

Zarządzenie nr 81/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany organizacji i ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wołominie w dniach 01.05-15.05.2020 r.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00092194/9 (lokal mieszkalny)

Niebezpieczne zmiany dla samorządów

Popieram budowę trasy tramwajowej od Dworca Warszawa Wschodnia przez Pragę i Targówek do Ząbek

Marszałek Województwa Mazowieckiego - pismo dotyczące pożyczek w ramach działania "Efektywność energetyczna".

Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój prąd"

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

TRENING SAMODZIELNEGO MIESZKALNICTWA
Plakat - trening samodzielnego mieszkalnictwa