Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ząbki, ul. Słowackiego 21

tel. 22 674-11-64
fax 22 674-11-64 wew. 105

Dyrektor:
Jacek Romańczuk

e-mail: mosir@zabki.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka organizacyjna został powołany w 1999 r. MOSiR służy upowszechnianiu, rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Podstawowym zadaniem MOSiR jest prowadzenie działalności (w tym świadczenie usług) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności:

  • zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym
  • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej;
  • organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, targowym, wystawienniczym, itp.
  • współpraca z instytucjami oświaty i kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;
  • rozwijanie i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej , sportu, turystyki i rekreacji:
  • udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej.


Zajęcia sportowe prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.:

  1. Piłka nożna chłopców.
  2. Szermierka dziewcząt i chłopców.
  3. Boks dziewcząt i chłopców.


Więcej szczegółów oraz kalendarz imprez na www.mosir-zabki.pl