Biblioteka miejska

Biblioteka Publiczna w Ząbkach,

Ząbki, ul. Orla 6 lokal 75

tel. 022 781-62-53
www.mbpzabki.pl
Dyrektor:
Dorota KAŹMIERSKA

Biblioteka czynna jest:

wtorek, środa: 10.00 - 16.00
czwartek, piątek: 13.00 - 18.00
sobota w godz.: 9.00 - 13.00

UWAGA !!!

Od 1 lipca do 31.08.2023r.
Biblioteka pracuje w  godzinach:

Poniedziałek  10-16
Wtorek   10-16
Środa  10-16
Czwartek  13-18
Piątek 13-18
Sobota - nieczynne

Ostatnia sobota
pracująca czerwca
24.06.2023 r.

Biblioteka publiczna rozwija swoją działalność w pomieszczeniach w pasażu Orla.

Biblioteka Miejska udostępnia dla czytelników księgozbiór wypożyczając książki na zewnątrz (do domu)
oraz udostępniając zasoby księgozbioru podręcznego oraz czasopisma i prasę codzienną na miejscu w Czytelni.
W Czytelni Biblioteki Miejskiej czytelnicy mogą przygotowywać tematy zalecone przez szkoły, przygotowywać się do olimpiad przedmiotowych, a także rozwijać własne zainteresowania, korzystając z encyklopedii, leksykonów, słowników oraz książek niebeletrystycznych z różnych dziedzin wiedzy.W Czytelni można także przeglądać wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin, m.in. albumy o zwierzętach, historii Polski, drugiej wojnie światowej, historii starożytnej, geografii, malarstwa, grafiki, rzeźby itp.
W Czytelni można także zapoznać się z czasopismami i dziennikami codziennymi, prenumerowanymi przez Bibliotekę:

1. Rzeczpospolita,
2. Gazeta Wyborcza,
3. Przekrój,
4. Wiedza i Życie,
5. Przyjaciółka,
6. Tulipan,
7. Bibliotekarz, Poradnik
8. Bibliotekarza,
9. Poradnik Instytucji Kultury,
10. Kronika Mazowiecka