UKS „Szabla Ząbki”

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/organizacje-pozarzadowe/uks-szabla-zabki/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

UKS "Szabla Ząbki"

ul. Juliusza Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

tel. kom. 606 968 271, 600 494 717

www.szabla-zabki.pl

sekretariat@szabla-zabki.pl

facebook.com

Uczniowski Klub Sportowy UKS „Szabla Ząbki” z siedzibą w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków polskiej szabli sportowej.

Misją Klubu jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; integracja wspólnot rodzinnych; zapobieganie uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w oparciu o patriotyczną tradycję polskiego oręża i polskiej szabli sportowej.

Celem nadrzędnym Klubu jest uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie działalności, zajęć sportowych, różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz angażowanie w działalność sportową dzieci z rodzin gorzej sytuowanych, z problemami wychowawczymi.

Klub jest organizacją non-profit opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

UKS "Szabla Ząbki" prowadzi całoroczny nabór do sekcji szermierki szablowej. Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy zatrudnieni w Klubie. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami szermierki, którym towarzyszy dobra zabawa, odbywają się cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, wtorki, środy i piątki) w Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej 9. Zapraszamy do udziału w zajęciach. Więcej informacji o działalności Klubu, zapisach i treningach można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów 606 968 271, 600 494 717 .