Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu - aktualności

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-10/miejski-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu-aktualnosci/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W ramach opracowywanego dla Miasta Ząbki planu adaptacji do zmian klimatu (MPA) będziemy publikować krótkie teksty dotyczące zmieniającego się klimatu, ich wpływu na ludzi i gospodarki miast takich jak Ząbki oraz poszukiwać sposobów i rozwiązań na ograniczenie negatywnych skutków zachodzących zmian. Nasz pierwszy post poświęcony jest źródłom informacji o zmianach klimatu.

Skarbnicą wiedzy o zmieniającym się klimacie i skutkach tego zjawiska jest opracowywana w ramach projektu realizowanego przez IOŚ-PIB „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Spośród wielu informacji warto przeanalizować m.in. scenariusze czekających nas zmian do końca tego stulecia - https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/ Dane można przeglądać w podziale na powiaty, dowiadując się np. co czeka w najbliższej przyszłości mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Kolejnym polskojęzycznym wartościowym źródłem informacji o zmianach klimatu są raporty wydawane przez IMGW-PIB – Klimat Polski. Opracowanie na temat klimatu Polski będzie publikacją cykliczną. Co roku będzie aktualizowane na bazie danych pomiarowych i obserwacyjnych zbieranych, przetwarzanych i analizowanych przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną i zespoły eksperckie Instytutu. Link do raportu znajdziesz tutaj - https://www.imgw.pl/badania-nauka/klimat

Wiarygodnym i aktualizowanym źródłem wiedzy na temat klimatu na świecie są raporty wydawane przez działający przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). W wydawanych raportach znajdziesz informacje i dane na temat zmian które zaszły i prognozach nadchodzących – https://www.ipcc.ch/ Oficjalne dokumenty publikowane są w języku angielskim natomiast wiele ich fragmentów przetłumaczono również na język polski.

Pozdrawiamy i zapraszamy do czynnego uczestnictwa w pracach nad MPA dla Miasta Ząbki!


Informacja przygotowana w ramach zadania Miejski Plan Adaptacji do zmian

klimatu.