Zieleń szansą dla miast. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-12/zielen-szansa-dla-miast-miejski-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Jednym ze wskaźników jakości życia w miastach jest dostęp mieszkańców do terenów zielonych. W aspekcie zmian klimatu obszary te „uodparniają” miasta przed negatywnymi skutkami tych zmian. W wielu przypadkach brak jest jednak realnej możliwości kreowania rozległych terenów zielonych – z takim przypadkiem mamy do czynienia właśnie w Ząbkach. Dla takich sytuacji powstała idea akupunktury miejskiej. Jest to sposób projektowania rewitalizacji miast na poziomie lokalnym poszczególnych ulic i placów. Z założenia, inwestycje w przestrzeni publicznej nie muszą być rozległe i drogie, a mają realny wpływ na jakość przestrzeni. Akupunktura miejska ma stanowi ramy do odnowy miast i regenerować zaniedbane przestrzenie, stopniowo konsolidując zieloną infrastrukturę miasta.