Miejska wyspa ciepła. Czym jest?

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-12/miejska-wyspa-ciepla-czym-jest/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Infrastruktura miejska taka jak budynki, drogi, parkingi pochłaniają i ponownie emitują ciepło słoneczne w sposób znaczni silniejszy niż naturalne elementy krajobrazu jak lasy i zbiorniki wodne. Powoduje to, że obszary miejskie stają się „wyspami” wyższych temperatur w stosunku do terenów sąsiadujących. Zjawisko to jest określane jako „miejska wyspa ciepła”. Zjawisko to tworzy się
w różnych warunkach klimatycznych zarówno w dzień jak i w nocy o każdej porze roku. Efekt zjawiska miejskiej wyspy ciepła powoduje, że temperatury w ciągu dnia na obszarach miejskich są o około 1–7°C wyższe niż temperatury na obszarach podmiejskich, a w nocy o około 2–5°C. Scenariusze zakładają, że efekt wyspy ciepła ulegnie wzmocnieniu w przyszłości wraz ze zmianą i wzrostem struktury, zasięgu przestrzennego i gęstości zaludnienia obszarów miejskich.

Co powoduje powstawanie i intensyfikację zjawiska?

Redukcja naturalnego krajobrazu – drzewa, roślinność i zbiorniki wodne mają tendencję do chłodzenia powietrza poprzez zapewnianie cienia, odprowadzanie wody z liści roślin
i odparowywanie wody powierzchniowej.

Właściwości używanych materiałów budowlanych - konwencjonalne materiały absorbują i emitują więcej ciepła słonecznego w porównaniu z naturalnymi powierzchniami. Często wyspy ciepła „budują się” cały dzień i stają się bardziej wyraźne dopiero po zachodzie słońca.

Geometria miejska – kształt i rozlokowanie budynków wpływa na zdolność przepływu wiatru. Miasta z wieloma wąskimi uliczkami i wysokimi budynkami stają się miejskim kanionami, które mogą blokować naturalny przepływ wiatru, który przyniesie efekty chłodzenia.

Ciepło wygenerowane z działalności człowieka – transport, klimatyzacja, budynki i obiekty przemysłowe emitują ciepło do środowiska miejskiego. Te źródła ciepła generowane przez człowieka mogą przyczyniać się do wzmocnienia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Pogoda i geografia – czynnikami pozostającymi poza wpływem człowieka, a potęgującym lub ograniczającym skutki Miejskiej Wyspy Ciepła są warunki pogodowe oraz elementy środowiska geograficznego (zbiorniki wodne, rzeźba terenu itp.).

Informacja przygotowana w ramach zadania Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu.