Trwa 26. szczyt klimatyczny w Glasgow

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2021-11/trwa-26-szczyt-klimatyczny/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

31 października formalnie rozpoczął się 26 szczyt klimatyczny (COP26) organizowany tym razem w Glasgow, w partnerstwie z Włochami. Poniżej przedstawiamy główne cele jakie zostały postawione przed uczestnikami tego wydarzenia:

Osiągnięcie zerowej emisyjności netto oraz utrzymanie możliwości osiągnięcia globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia w roku 2050, poprzez:

  • przyspieszenie procesu dekarbonizacji,
  • ograniczenie wylesiania,
  • przyspieszyć wzrostu udziału pojazdów elektrycznych,
  • wdrożenie zachęt do inwestowania w odnawialne źródła energii.

Przystosowanie się do ochrony zbiorowisk i siedlisk przyrodniczych, poprzez:

  • aktywną ochronę i przywracanie utraconych ekosystemów
  • budowanie systemów obronnych i ostrzegawczych, odporną infrastrukturę miejską i dostosowane rolnictwo w celu uniknięcia utraty obszarów zamieszkałych, zasobów oraz ochronę życia.

Mobilizacja środków finansowych

  • przeznaczenie co najmniej 100 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu.
  • Zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych do odegrania swojej roli i przeznaczenie środków finansowych sektora prywatnego i publicznego do zapewnienia ograniczenia globalnej emisji.

Zwiększenie współpracy na rzecz sprostania wyzwaniom związanym z kryzysem klimatycznym, poprzez:

  • Sfinalizowanie porozumienia paryskiego,
  • przyspieszenie działań mających na celu walkę z kryzysem klimatycznym poprzez współpracę między rządami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim.


Osoby chcące dowiedzieć się więcej nt. konferencji odsyłamy na stronę wydarzenia: https://ukcop26.org/


Informacja przygotowana w ramach zadania Miejski Plan Adaptacji do zmian

klimatu.