Zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych

Obraz domyślny

Szanowni Państwo

Informujemy, że w terminie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej) w sekretariacie szkoły.

Uchwała obwody

Zarządzenie zgłoszenie

Druk zgłoszenia