Konsultacje obszaru rewitalizacji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/konsultacje-obszaru-rewitalizacji/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023, zapraszamy Państwa do zabrania głosu w sprawie granic obszaru rewitalizacji. Poniżej zamieszczamy prezentację wyników analiz i badań ankietowych, które posłużyły do wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Miasta oraz materiał służący do zaopiniowania obszaru rewitalizacji (do pobrania i wypełnienia w wersji pdf i doc), zawierający wykaz okręgów i mapkę prezentującą obszar rewitalizacji.

Prosimy zainteresowane osoby i instytucje o wyrażenie swojej opinii na temat proponowanego zasięgu obszaru rewitalizacji, który będzie obowiązywał w Programie Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Przypomnijmy, że właśnie na obszarze rewitalizacji będzie realizowana większość projektów rewitalizacji, zarówno tych zgłoszonych przez miasto, jaki i tych zgłoszonych przez innych interesariuszy. W ramach programu rewitalizacji będą mogły być prowadzone projekty również poza tym obszarem, ale pod warunkiem, że będą merytorycznie powiązane z celami programu rewitalizacji i zostaną umieszczone w tym programie.

Dokument opiniujący należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zabki.pl lub dostarczyć w oryginale (wersje papierowe) do biura obsługi interesanta UM Ząbki (pok. nr. 6) do dnia 15.11.2016 r.