Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/konsultacje-programu-rewitalizacji-dla-miasta-zabki/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016 - 2023". Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag do jego treści.  

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zabki.pl lub dostarczyć w oryginale (wersje papierowe) do biura obsługi interesanta UM Ząbki (pok. nr. 6) do dnia 15.12.2016 r.