Kluby dziecięce

Obraz domyślny

Klub Dziecięcy Elemelek Elżbieta Siedlecka

NIP: 8231159704
REGON: 712249429
Adres prowadzenia działalności: 05-091 Ząbki ul. Z. Herberta 5
Strona internetowa -
E-mail: klubelemelek@gmail.com
Telefon: 530391105
Dyrektor placówki
Imię: Elżbieta Nazwisko: Siedlecka