Wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Kartę mieszkańca można wyrobić za pośrednictwem strony Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek"

https://www.jestemzzabek.pl/

W celu wyrobienia lub przedłużenia karty Mieszkańca konieczne jest rozliczenie PITu za 2021 rok ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach. 

Ważna „Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” to prawo do bezpłatnych przejazdów Ząbkowską Komunikacją Miejską, możliwość bezpłatnego parkowania oraz możliwość korzystania z licznych ulgi i zniżek. Wszystkie obecnie obowiązujące karty mieszkańca są ważne na czas określony* - mają określoną datę ważności, chociaż nie jest ona wydrukowana na karcie plastikowej. Ważność programu (karty) jest zapisana w systemie i można ją sprawdzić w aplikacji mieszkańca lub na swoim koncie na stronie jestemzzabek.pl.

W 2022 roku ważność nowych karty będą przedłużać zarówno osoby nie posiadające stałego meldunku jak i osoby zameldowane na stałe, którym upłynie 24 miesięczny okres ważności ich kart wydanych w 2020 roku. Do przedłużenia karty mieszkańca konieczne jest okazanie pierwszej strony zeznania rocznego PIT za 2021 rok (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) oraz potwierdzenia jego złożenia którym jest urzędowe potwierdzenie odbioru lub prezentata (pieczęć wpływowa z datą) Urzędu Skarbowego. (UWAGA formularz PIT-11 nie jest zeznaniem rocznym a informacją - nie jest wystarczający do otrzymania karty).   Akceptowane jest również zaświadczenie z US (z adresem zamieszkania podatnika) potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego za 2021 rok. Osoby wnioskujące o kartę powinny dołączyć także fotografię i potwierdzić swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem i numerem pesel. Najwygodniej nową kartę wyrobić lub przedłużyć przez internet przez stronę www.jestemzzabek.pl.

PITa najszybciej rozliczysz przez internet przez serwis twój e-pit (e urząd skarbowy) na stronie podatki.gov.pl. Z tego miejsca pobierzesz również wszystkie potrzebne dokumenty (PIT iUPO) do wnioskowania o nową kartę mieszkańca lub jej przedłużenie

Więcej informacji można uzyskać pod poniższymi linkami:

WNIOSKI PAPIEROWE

Wniosek dla osoby dorosłej (samodzielnie rozliczającej PIT) 

Wniosek dla nieletnich dzieci od lat 6

Wniosek dla osób w wieku 18-26 uczących się (nie rozliczających samodzielnie PITu)