Infrastruktura; zajęcie pasa drogowego; transport publiczny