Zaproszenie na spotkania dotyczące programu Rewitalizacji

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/spotkania-zaproszenie/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szanowni Państwo,

Miasto Ząbki przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszego Miasta, które uniemożliwiają jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części miasta, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne, powodując tym samym poprawę jakości życia w mieście.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień odnoszących się do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

DATA/GODZINA

MIEJSCE

INTERESARIUSZE

27.09.2016

Wtorek

Godzina 17.00

Sala Ślubów w Ząbkach im. F.A. Haydera, przy Urzędzie Miasta, ul. Wojska Polskiego 10


PRZEDSIĘBIORCY

28.09.2016

Środa

Godzina 17.30

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Kościelna 2,

nowa sala gimnastyczna

MIESZKAŃCY,

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

29.09.2016

Czwartek

Godzina 17.00

Publiczne Gimnazjum nr 2
Ząbki, ul. Batorego 37

 MIESZKAŃCY,

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

Państwa uczestnictwo będzie istotnym elementem tworzonego programu i z góry serdecznie dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniach, w tak niezwykle ważnej kwestii, jaką jest powstanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki, który będzie stanowił strategiczny dokument przy realizacji wszelkich działań i inwestycji służących rozwojowi naszej „małej ojczyzny”. 


Plakat - ogłoszenie o spotkaniach dot. programu Rewitalizacji