Spotkanie z mieszkańcami w SP3

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/spotkanie-w-sp3/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniu 28.09.2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych opracowania diagnozy do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023.
Podczas spotkania zebrani poruszali kwestie utrzymania i pielęgnacja zieleni miejskiej w południowej części Ząbek w tym konieczność wykonania dodatkowych nasadzeń Obecni podkreślali potrzebę wygospodarowania terenów pod rekreację (place zabaw, siłownie zewnętrzne).  Postulowano dostawienie dodatkowych pojemników na odpady (koszy ulicznych) w miejscach, gdzie powstają nowe osiedla). Sygnalizowano również problem narastającej ilości odpadów pochodzących z mieszkań, które są wynajmowane licznym grupom lokatorów. Mieszkańcy zgłaszali również niedobór usług zdrowotnych. Zwłaszcza specjalistycznych rehabilitacyjnych z kontraktem NFZ.