Porozmawiajmy o problemach i przyszłości Ząbek

/velacms/solutions/zabki/content/pages/rewitalizacja/rewitalizacji-aktualnosci/porozmawiajmy-o-problemach-i-przyszlosci-zabek/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Miasto Ząbki przystąpiło do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów "kryzysowych" na terenie naszego Miasta, które uniemożliwiają lub spowalniają jego harmonijny rozwój i wskaże działań, które te obszary ożywią. Możliwe będzie pozyskanie też dodatkowych środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne.

Na spotkania informacyjne dotyczące zagadnień odnoszących się do opracowywanego Programu Rewitalizacji zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

- 25.10.2016 r. o godz. 19.00 w Publicznym Gimnazjum Nr 2 oraz

- 26.10.2016 r. o godz. 19.00 w Publicznym Gimnazjum Nr 1.