Jakość powietrza w Ząbkach

Czujniki pomiaru stanu powietrza w Ząbkach

system monitorowania powietrza stworzony w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - komponent E-środowisko.

Dane dostępne są na mapie pod adresem iot.warszawa.pl

Logotyp komponentu eśrodowisko projektu Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny VWOF


Budynek filii SP2 przy ul. Batorego 37 (dawne GP2)

czujnik ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek.


Urząd Miasta Wojska Polskiego 10

czujnik ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek.


Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Piłsudskiego

czujnik ufundowany przez Powiat WołomińskiSzkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Kościelnej 2 

czujnik ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół ZąbekJakość powietrza w Ząbkach i okolicy można stale sprawdzić na MAPIE Airly oraz w aplikacjach mobilnych na system Android oraz iOS.

Czujniki prywatne


Ząbki, ul. Herberta (czujnik sieci SmogTok)


Ząbki, ul. Powstańców (czujnik sieci SmogTok)


Ząbki, ul. Broniewskiego (czujnik sieci SmogTok)


Mapy lokalizacji sensorów zanieczyszczeń powietrza innych projektów:

1) Mapa czujników zanieczyszczeń powietrza projektu Luftdaten

2) Mapa projektu SmogTok

3) Mapa projektu LookO2

Najbliższe sensory po sąsiedzku
ponieważ dla powietrza nie ma granic administracyjnych

Marki ul. Żeromskiego


Warszawa Rembertów ul. Strażacka


Warszawa Zacisze  ul. Krośniewska


ZielonkaZmieniające się kolory tła odpowiadają wspólnemu europejskiemu Indeksowi Jakości Powietrza CAQI (godzinowemu) wyliczanemu na podstawie wyników pomiaru poziomów stężeń pyłów PM10 i PM2,5 dla danych pomiarowych zebranych z ostatni 60 minut

 

Na kolor odpowiadający indexowi CAQI  świeci się dioda  na czujniku Airly. Przechodząc  lub przejeżdżając obok zamontowanego czujnika jednym rzutem oka można sprawdzić jaki jest w danym momencie stan zanieczyszczenia powietrza.

Czujniki ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek są zamontowane
1) na Urzędzie Miasta (okno nad wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego)

2) na budynku Batorego 37 (filia SP2 dawne GP2) blisko wejścia 

3) na ul. Kościelej 2 (SP 3) przy starym wejściu do szkoły.