Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły na konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2020 r. - KONKURS NA PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEJ