​Informacja o wpłynięciu oferty UKS Jedynka Ząbki​